Grantový program ARS BRATISLAVENSIS

Grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis sa orientuje na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike a v zahraničí. Vznikol na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 200/2003 zo dňa 16.11.2003.

„V súčasnosti existujúci grantový program prechádza výraznou reformou celého mechanizmu, ktorá by sa mala prejaviť v nových podmienkach od roku 2020. Z tohto dôvodu predpokladáme, že výzvu na predloženie projektov realizovaných v budúcom roku vyhlásime v januári 2020“.

Tajomníčka komisie

Mgr. Veronika Húdeková

Telefón: +421 259 356 132

E-mail: 

oficiálny: granty.ars@bratislava.sk
veronika.hudekova@bratislava.sk