Zajtra: Polooblačno 3°C

Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy, oznámenie o prerokovaní návrhu zadania

Územné plánovanie a rozvoj
20.12.2019
Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacieho podkladu Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy - návrh zadania
31.01.2020
20.12.2019
Oddelenie obstáravania územnoplánovacích dokumentov