Mestská hromadná doprava

Aktuálny stav rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály

5.4.2022
Momentálne prebieha z pohľadu verejnosti zrejme najnepríjemnejšia časť rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály, pri ktorej je pre automobilovú dopravu uzavretá odbočka na Devínsku cestu pri Riviére, odbočka na Molecovu na Dlhé diely a na nábreží sú na viacerých úsekoch obmedzené jazdné pruhy. Táto fáza potrvá do 2. septembra, kedy sa obnoví odbočenie z Botanickej z centra na Devínsku cestu cez zrekonštruovaný prejazd, obnoví sa aj odbočenie z Karloveskej v smere z centra na Molecovu a stav prác pri trati na nábreží umožní odstránenie časti dopravných obmedzení aj na tomto úseku. Do začiatku školského roka tak zlepšíme priepustnosť osobnej a verejnej cestnej dopravy.
Ešte predtým, 25. augusta, sa pre verejnosť otvorí zrekonštruovaný podchod Záluhy. Podchod na zastávke Borská je otvorený od 7. augusta a verejnosť ho už môže využívať.
Električková doprava po zrekonštruovanej Dúbravsko-Karloveskej radiále bude spustená od 26. októbra v celom úseku od Tunela až do Dúbravky. V tento deň bude otvorený aj nadchod na Botanickej, nadchod Kútiky vrátane nových výťahov a integrované zastávky na Molecovej a Záluhy. 15. októbra začneme preberať stavbu električkovej trate vrátane všetkých zastávok. Po nich bude nasledovať kolaudácia a prví cestujúci po zrekonštruovanej radiále sa prevezú v pondelok 26. októbra. Po spustení električky budú ešte do polovice novembra prebiehať opravy prípadných vád a nedorobkov, ktoré však neobmedzia prevádzku električky.
Posledná etapa rekonštrukcie od Tunela po Molecovu bola podľa pôvodného plánu pri podpise zmluvy so zhotoviteľom stavby naplánovaná od mája do septembra 2020. Aj pri tejto etape však príde k niekoľko týždňovému omeškaniu, čo nás mrzí. Dôvodom omeškania je predovšetkým neskorší začiatok rekonštrukcie spôsobený koronavírusom a tým pádom nemožnosťou zo strany zhotoviteľa stavby nasadiť svojich pracovníkov z Českej republiky kvôli povinnej karanténe. Komplikácie ako napríklad realizácia alternatívneho riešenia pevnej jazdnej dráhy (ktorá je časovo náročnejšia), nutná prekládka vedenia vysokého napätia (s ktorou pôvodný projekt nerátal), odhalenie nevhodného podložia na Molecovej alebo zdegradovanej ochrany potrubia kanalizácie spôsobili sklz, ktorý sa už nepodarilo dohnať, a preto prichádza k oneskoreniu termínu spustenia električky celkovo o mesiac a pol.
Postupne opravíme väčšinu komunikácií v úseku zrekonštruovanej trate vrátane križovatky Damborského/Harmincova. Táto časť nebola súčasťou plánovanej rekonštrukcie DKR, ale záleží nám na tom, aby rekonštrukcia v celom úseku električkovej trate bola čo najkompletnejšia, a preto uvedené komunikácie zrekonštruujeme aj z rozpočtu mesta. Oprava prvého úseku na Karloveskej, od Kuklovskej po Harmincovu, už prebieha a celý úsek cesty by mal byť opravený na jar budúceho roka. V tomto čase prebieha výkup posledného pozemku v okolí cesty na Harmincovej ulici, čo nám v krátkom čase umožní začať prípravu rozšírenia tejto dôležitej komunikácie spájajúcej Dúbravku s mestom. Pokiaľ nepríde k nepredvídateľným oneskoreniam počas stavebných povolení a súťaže na zhotoviteľa, začiatok stavebných prác na rozšírenie ulice plánujeme počas letných mesiacov budúceho roka.
Čas uzavretej električkovej dopravy sme využili na elimináciu dunivého zvuku, ktorý sprevádzal jazdu električiek v Karlovej Vsi. Prebrúsili sme koľaje a zvary v celej dĺžke trate, prišlo tiež k reprofilácii hlavy koľají, aby sa zlepšil styk kolesa električky s koľajou a rozrezali sme betónové dosky pevnej jazdnej dráhy z 24 m dĺžky na 4x6 m dĺžky. Tieto opatrenia mali slúžiť na odstránenie nízkofrekvenčného hluku, ktorý pripomínal dunenie. Predbežné výsledky merania naznačujú, že hluk, vrátane nízkofrekvenčného dunenia, by sa mal výrazne znížiť. Oficiálne to budeme vedieť potvrdiť až po definitívnom spracovaní výsledkov z predmetného merania, o čom budeme verejnosť hneď informovať.
Zdieľať