Parkovanie

Mesto Bratislava vyhlásilo verejné obstarávanie na softvér pre parkovací systém

5.4.2022
Parkovací systém v tejto časti obstarávania získa modul centrálnej databázy vydaných parkovacích oprávnení, ktorý bude slúžiť ako jednotné miesto na overenie oprávnenia platnosti parkovania zakúpeného z rôznych zdrojov (napríklad na overenie rezidentskej, bonusovej či abonentskej karty, lístkov zakúpených cez mobilnú aplikáciu alebo z parkomatov či siete predajcov).
Modul parkovacích kariet, ktorý je tiež súčasťou aktuálnej súťaže, bude plne integrovaný so štátnymi registrami na zjednodušenie registrácie obyvateľov, a to napríklad s registrom evidencie vozidiel či evidencie fyzických alebo právnických osôb. To znamená, že údaje, ktoré už registre obsahujú, nebude nutné opakovane zadávať, ale systém ich dokáže doplniť a overiť. Mesto Bratislava obstaráva analýzu, implementáciu, testovanie a nasadenie do produkcie a tiež štvorročnú prevádzku parkovacieho systému ako službu s opciou na ďalšie 4 roky, pričom bude vlastníkom všetkých dát systému.
K tejto nosnej časti parkovacieho systému sa budú z dôvodov minimalizácie obstarávacej ceny následne obstarávať samostatnými verejnými obstarávaniami ďalšie podporné moduly pre komplexné zabezpečenie parkovacej politiky (mestská parkovacia aplikácia pre vodičov, kontrola parkovania skenovacími autami a mestskými policajtmi prostredníctvom mobilných skenerov, platba prostredníctvom parkomatov a pod.).
Zárukou transparentnosti procesu obstarávania a minimalizácie rizika dodania nekvalitnej služby bude komisia, ktorá je doplnená o zástupcov odbornej verejnosti a médií a ktorá bude hodnotiť aj kvalitu predkladaných ponúk, teda nebude sa hodnotiť ako zvyčajne len najnižšia cena a čas dodania. Komisia bude hodnotiť aj skúsenosti uchádzačov s obdobnými projektami a referencie z iných miest, popis ponúkaného riešenia so zhodnotením technických kvalít ponúkaného riešenia - predovšetkým technológie, štandardizáciu, zabezpečenie systému a používateľské aj administrátorské rozhrania, systémové integrácie a ochranu dát. Dôležitým kritériom je aj spôsob dodania ParkSysu – teda ako bude projekt u dodávateľa riadený, hodnotiť sa bude aj jeho risk plán alebo štruktúra navrhnutého projektového tímu a súčinnosti s hlavným mestom.
Lehota na predkladanie ponúk je do 28.9. 2020. Súťaž bude navyše prístupná aj pre zahraničné firmy, ktoré môžu predkladať ponuky v anglickom jazyku. Kompletná špecifikácia zadania a všetky dokumenty k verejnému obstarávaniu sú dostupné na nasledovnom odkaze: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8305/summary.
Popri verejných obstarávaniach súvisiacich s informačným systémom pripravujeme ďalšie súťaže na súvisiace služby - projekty organizácie dopravy a dopravné prieskumy pre nové parkovacie zóny, mobilná aplikácia či parkomaty.
Pri navrhovaní a príprave regulovaných zón parkovania spolupracujeme s mestskými časťami tak, aby spustenie celomestskej parkovacej politiky v roku 2021 bolo podložené dátami a prinieslo čo najviac benefitov pre rezidentov.
Zdieľať