Covid-19

Opatrenia v kultúre

20.3.2020
Súčasný stav sa nás dotýka na všetkých úrovniach našej práce a každodenného života. Sme si vedomí vážnosti situácie a toho, ako veľmi táto situácia zasiahla oblasť kultúry. V tejto chvíli nikto z nás nepozná rozsah dopadov, už teraz však vieme povedať, že bez systémových opatrení presahujúcich kompetencie a územnú pôsobnosť mesta, nebude možné ponúknuť adekvátne opatrenia pre ich zmiernenie.
Hlavné mesto SR Bratislava pripravuje aj niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré reagujú na neľahký stav, v ktorom sa kultúra ocitla. Je možné, že súčasný stav bude pretrvávať dlhšie, s dopadom na aktérov vytvárajúcich kultúrnu ponuku a kultúrny život mesta Bratislava, mestské kultúrne organizácie, kultúrne podujatia realizované mestom, a v neposlednom rade na Bratislavčanky a Bratislavčanov, ktorí sú doma, či s plným nasadením v práci, tam kde si to povolanie vyžaduje.
Preto sme sa rozhodli zmapovať dopad mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na kultúrny sektor na území Bratislavy formou krátkeho dotazníka. Dotazník je adresovaný osobám, pôsobiacim v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, pričom údaje, ktoré jeho prostredníctvom získame, nám pomôžu lepšie odhadnúť rozsah škôd pre jednotlivcov i kultúrne organizácie a presnejšie formulovať kroky mesta, ktoré by pomohli situáciu v kultúrnom sektore zlepšiť.
Nadácia mesta Bratislavy zároveň rozdelí v tomto roku historickú sumu 600.000 EUR na podporu udržateľnosti kultúry. Naša priorita ostáva nezmenená - podporiť nezriaďované subjekty vytvárajúce kultúrny život mesta a reflektovať výzvy, ktorým Bratislava v súčasnosti čelí. Tie dnes nadobúdajú pre nás všetkých novú optiku.
Nadácia prijíma nové opatrenia v aktuálne vyhlásenom grantovom programe Kultúra, spustenom 28.2.2020. Prvým opatrením je predĺženie uzávierky do konca apríla, aby sa umožnilo realizátorom projektov prehodnotiť formu realizácie plánovaných aktivít a aby získali čas, ktorý môže priniesť viac informácií v súvislosti s vývojom situácie. S platnosťou od 20.3.2020 tiež nadácia ruší fyzické podávanie žiadostí. Pripravuje špeciálny štipendijný program reagujúci na aktuálnu situáciu, v ktorej sa umelci ocitli. Novej situácii prispôsobuje pripravovaný grantový program Komunity. Viac na nadačnej podstránke.
Výpadky príjmov zo vstupného, či prenájmu sa dotknú aj kultúrnych príspevkových organizácií mesta. Situáciu budeme vyhodnocovať priebežne. Zatiaľ však chceme ostať v kontakte s návštevníkmi našich organizácií v online priestore najviac ako sa dá. Preto sledujte sociálne siete a webové stránky mestských kultúrnych organizácií, ktoré vám budú postupne prinášať množstvo zaujímavých príbehov o histórií Bratislavy, vzdelávacie aj tvorivé aktivity.
Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy budú priebežne zverejňovať online záznamy z podujatí, ktoré organizovali, prinášať informácie o umeleckých dielach a historických predmetoch, ktoré majú vo svojich zbierkach. Postupne pribudnú krátke tvorivé zadania pre rodičov s deťmi alebo online komentované prehliadky výstav a expozícií. Mestská knižnica pripravuje sériu čítaní pre deti, online besedy so spisovateľmi, alebo tipy od našich knihovníkov. Bádateľne Mestského ústavu ochrany pamiatok a Archívu mesta Bratislavy sú síce zatvorené, ale záujemcovia nájdu množstvo cenných archívnych materiálov nielen o Bratislave na viacerých slovenských aj zahraničných portáloch.
Aktuálna situácia zasiahla tiež prípravu a realizáciu mestských kultúrnych podujatí. Tento rok sa nebude v apríli konať obľúbené podujatie Bratislavské mestské dni. Tak ako všetci v kultúre, aj my stojíme pred výzvou nanovo premyslieť organizáciu pripravovaných podujatí, či nové formy komunikácie s publikom. Viac informácií o plánovaných aktivitách a nových podujatiach poskytneme čoskoro.
Zvládneme to aj v kultúre. Sledujte nás.
Zdieľať