Rozvoj mesta

Pomôžte Bratislave vysporiadať sa s klimatickou zmenou - prihláste sa do najväčšieho mestského hackathonu Climathon Bratislava 2022

23.9.2022
Na treťom ročníku podujatia Climathon Bratislava budú tímy vytvárať inovatívne technologické riešenia, ktoré zlepšujú život v meste a zmierňujú dopady klimatickej zmeny. Podujatie sa bude konať počas víkendu 21.- 23. októbra 2022, najlepšie tímy si rozdelia 10.000 eur. Organizátorom podujatia, na ktoré sa môžu záujemcovia prihlásiť, je Hlavné mesto Bratislava spolu s inovačnou poradenskou spoločnosťou Civitta, hlavným partnerom Swiss Re, partnermi IBL software engineering, Inovačným centrom spoločnosti Takeda a komunitným partnerom HubHub.
Bratislava sa už po tretíkrát zapája do organizovania inovačného podujatia Climathon, čím sa pripája k medzinárodnej komunite, ktorej cieľom je pretavenie riešení v oblasti klímy do konkrétnych projektov. Do posledných dvoch ročníkov sa zapojilo vyše 300 účastníkov, ktorí vytvorili viac ako 50 nápadov a riešení.
“Climathon nám prináša nové pohľady na problémy meniacej sa klímy. Na jednej strane sa chceme pozrieť na zmiernenie extrémnych prejavov počasia a na druhej lepšie plánovať mesto do budúcnosti. Počas posledných dvoch rokov sme pracovali s víťaznými tímami a snažili sa ich nápady pretaviť do riešení pre mesto,” hovorí Petra Dzurovčinová, splnomocnenkyňa pre inovácie mesta Bratislava.
Aké výzvy otvára Bratislavský Climathon 2022? Víziou Bratislavy je byť odolným a udržateľným mestom, ktoré poskytuje svojim obyvateľom príjemné miesto na život. S prejavujúcimi sa dopadmi klimatickej zmeny je pre mesto prioritou zefektívniť fungovanie mestskej infraštruktúry a vytvárať služby, ktoré podporujú mestskú klimatickú odolnosť.
“Celkové ekonomické straty spôsobené prírodnými katastrofami dosiahli v prvej polovici roku 2022 podľa nášho odhadu 72 miliárd USD. Takzvané sekundárne prírodné katastrofy, ako sú povodne a búrky, nastávajú globálne častejšie vplyvom klimatickej zmeny a ich škody sú zosilnené rapídnou urbanizáciou v obzvlášť zraniteľných oblastiach. Climathon vnímame ako príležitosť pomôcť mestu zmierniť dopady klimatických zmien a zvýšiť odolnosť lokálneho ekosystému,” uviedol Lukáš Csóka, Head Data Science Bratislava.
Tohtoročné výzvy preto odrážajú naliehavú potrebu pripravenosti na klimatické zmeny v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Ich cieľom je hľadanie riešení, ktoré môžu mestu pomôcť v reakcii na extrémne počasie a posilnenie odolnosti mesta, ale aj dlhodobú pripravenosť mesta na očakávané dopady klimatických zmien. Klimatická zmena ovplyvňuje naše každodenné životy, ale aj my, ako obyvatelia môžeme prispieť svojim dielom k jej zmierneniu tým, že zmeníme svoje spotrebiteľské správanie a svoj životný štýl na udržateľnejší. Bratislavský Climathon preto vytvára priestor pre hľadanie riešení, ako môže mesto motivovať svojich obyvateľov k udržateľnejšiemu spôsobu života, či už v oblasti energetickej efektívnosti, znižovaní potravinového odpadu, cirkulárnej ekonomiky alebo udržateľnejšej mobility. Inovatívne riešenia vychádzajú zo živých dát mesta a hodnotných dát partnerov, ku ktorým je možné sa dostať len počas podujatia Climathon.
“S postupujúcim vývojom geoinformačných technológií sa náš pohľad na stav atmosféry nielen neustále spresňuje, ale meteorologické údaje sa stávajú čoraz dostupnejšími a ľahšie interpretovateľnými. Denne tak získavame obrovské množstvo dát z každého kúta Zeme, ktoré sa následne spracovávajú v globálnych modeloch na výkonných superpočítačoch a máme tak predstavu o rôznych scenároch vývoja klímy. Na národnej a lokálnej úrovni sa dajú navrhovať vhodné adaptačné opatrenia, ktoré pomáhajú zmierniť dopady klimatickej zmeny na spoločnosť. Čoraz častejšie pozorovania extrémnych prejavov počasia nás všetkých znepokojujú. Cítime, že môžeme pomôcť tejto celosvetovej iniciatíve práve tým, že umožníme ľuďom sa stretnúť, zdieľať svoje vedomosti a zručnosti a spoločne s nimi pomôcť nájsť riešenia tejto krízy.” hovorí Michal Weis, Chief Executive Officer.
Prečo sa zapojiť do Climathonu? Do Climathonu sa môžu zapojiť rôznorodé tímy vývojárov, UI/UX dizajnérov, tvorcov nápadov, študentov, projektových lídrov a expertov v oblasti klímy a udržateľnosti, ktorí chcú pracovať na inovatívnych nápadoch a riešeniach. Účastníci budú môcť diskutovať o svojich riešeniach so skúsenými expertmi a mentormi z oblasti ochrany klímy, analýzy dát či riadenia samosprávy. Účastníci sa môžu registrovať ako tímy, ale aj ako jednotlivci, ktorí si pred podujatím alebo aj priamo na podujatí môžu nájsť svoj tím. Tímy môžu pozostávať z 2 až 5 členov. Koniec víkendu bude patriť prezentáciám projektov, ktoré budú bojovať o finančné ceny v hodnote 10 000 eur. Víťazné tímy následne môžu svoje nápady ďalej rozvíjať a postupne realizovať v spolupráci s mestom a ďalšími expertmi z danej oblasti. “V súčasnosti nie je možné udržateľnosť životného prostredia ignorovať. V spoločnosti Takeda túto problematiku riešime už dlhodobo a vytýčili sme si misiu s cieľom podporovať lepšie životné prostredie a zdravie ľudí na celom svete a plniť si svoju povinnosť chrániť našu planétu. Udržateľnosť závisí najmä od toho, ako si tieto ciele začleníme do nášho života, podnikania, vízie, či hodnôt. Aby sa situácia s klímou postupne zlepšila, musíme teda prispieť všetci spoločne. Climathon je aj o tom, aby sme sa zamysleli, ako pracujeme na znižovaní uhlíkovej stopy a či využívame naše prírodné zdroje efektívne. Osobne som presvedčený, že účastníci tretieho ročníka prinesú množstvo inovatívnych riešení, ktoré posunú naše mesto v oblasti udržateľnosti opäť o krok vpred,” hovorí Maroš Čuchta, riaditeľ Inovačného centra spoločnosti Takeda.
Účastníci Climathonu majú jedinečnú príležitosť: • Vytvárať siete s miestnymi lídrami z biznis sféry, akademického prostredia a samosprávy.
• Rozvíjať svoje zručnosti v oblasti verejného vystupovania, inovatívneho myslenia, stanovovania priorít a skúmania nových nástrojov a metodík.
• Spojiť svoje sily s ďalšími podobne zmýšľajúcimi podnikateľmi, študentmi a vývojármi. • Vytvárať nápady a riešenia v oblasti zmeny klímy, ktoré sa môžu stať reálnymi startupmi.
• Stať sa súčasťou globálnej komunity, ktorá spolupracuje na prijímaní opatrení v oblasti klímy.
Podujatie sa bude konať v priestoroch komunitného partnera podujatia, HubHub. Záujemcovia o Climathon sú pozvaní aj na verejné Kick-off podujatie 6. októbra, kde sa môžu stretnúť s mentormi a dozvedieť sa viac o výzvach a dátach, stačí sa zaregistrovať.
Čo predstavuje globálna iniciatíva Climathon?
Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapája viac ako 145 miest z 56 krajín sveta. Jej cieľom je zvyšovanie povedomia o klimatickej zmene, jej aktívnom riešení a spoločnom budovaní udržateľného sveta. Climathon je iniciatíva európskej organizácie, ktorú zastrešuje EIT Climate KIC, ktorá podporuje zavádzanie inovatívnych zelených riešení v rámci EÚ. EIT Climate KIC na Slovensku reprezentuje inovačná poradenská spoločnosť Civitta, ktorá dlhodobo podporuje inovatívne firmy na Slovensku a pomáha im uspieť globálne.
Zdieľať