Správa mesta

Výberové konania do mestských organizácií hlavného mesta sú prerušené

16.3.2020
Časový posun sa týka aj výberových konaní na pozície riaditeľa/ky Mestskej knižnice v Bratislave a riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy. Verejné a neverejné vypočutie uchádzačov výberovou komisiou sa uskutoční po ukončení mimoriadnej situácie. O nových termínoch, v ktorých sa uvedené výberové konania uskutočnia, budeme včas informovať.
Všetky informácie k výberovým konaniam do mestských organizácií zverejňujeme na stránke: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-aorganizaci
Zdieľať