Dopravné projekty

Modernizácia Ružinovskej radiály

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR
V súvislosti so skvalitňovaním verejnej hromadnej dopravy v Bratislave hlavné mesto pristupuje k systémovému riešeniu modernizácie električkových tratí na Ružinovskej radiále. Vďaka tejto modernizácii predídeme havarijnému stavu električkovej radiály, ktorý by mohol spôsobiť odstavenie jej prevádzky.
Po ukončení modernizácie bude jazda po novej trati rýchlejšia, kvalitnejšia a bezpečnejšia. Súčasťou modernizácie bude aj revitalizácia okolia trate, ktorú ocení nielen cestujúca verejnosť, ale aj chodci a cyklisti. Nová trať bude mať totiž vynovené aj pridružené komunikácie, chodníky, autobusové zastávky či nové cyklistické spojenia. Zrevitalizované budú aj okolité verejné priestory, v ktorých pribudne zeleň v podobe zelených pásov či stromoradia.
Modernizácia prinesie niekoľko benefitov aj pre cestujúcich MHD – daný úsek bude rýchlejší vďaka preferencii MHD a dostupnejší vďaka integrovaným zastávkam MHD. Prestup cestujúcich z jednotlivých druhov MHD bude rýchlejší a pohodlnejší. Modernizácia najnáročnejších častí úseku bude naplánovaná na obdobie letných prázdnin, aby sme tak eliminovali záťaž na dopravu.

Plánované etapy modernizácie

Schéma - Ružinovská radiála