Contact

Telefón

+421 259 356 177 (servis pre občana)
+421 259 356 111 (ústredňa) 
+421 259 356 689 (odkazovač) 
+421 259 356 954 (dane a poplatky)

E-mail

info@bratislava.sk

icentrum@bratislava.sk 

Návštevná doba

Kancelária prvého kontaktu

Pondelok: 8:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Pokladňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Adresa

Služby občanom
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)

IČO

00603481

DIČ

2020372596

IČ DPH

SK2020372596