Projekty

Nočná pomoc

**Blúdenie ulicami, stratená partia či stratená rovnováha? Vyriešime počas našej služby! **
Okrem mestskej polície, štátnej polície či záchrannej zdravotnej služby bude po novom k bezpečnosti a znižovaniu rizík v nočnej Bratislave prispievať aj dobrovoľnícka Nočná pomoc tzv. Armády špásy*. Pretože pomoc v noci často potrebujeme v prípadoch, keď ešte nie je dôvod volať políciu, alebo zachránku. Bezpečné nočné mesto je skrátka aj o drobnostiach, o pohári vody, o bezpečnej ceste domov.
Nočná pomoc Armády špásy sa bude v piatky a soboty od 23:00 do 3:00 sústrediť na miesta mesta, kde sa koncentruje nočný život. Vykonávať ju budú dobrovoľníci spoločne s koordinátormi a budú pri tom podávať nie jednu, nie dve, ale až sedem pomocných rúk ľuďom v situáciách, kedy sú najviac zraniteľní a ohrození:
  keď potrebujú odprevadiť domov - áno, cesta špásy vedie bezpečne domov.
  stratili telefón, kabelku, peňaženku či rovnováhu - Kto hľadá, nájde. Kto nájde, stratí. A kto stratí, hľadá. Prelomme spolu začarované kruhy noci!
  stratili sa od skupiny - Stratiť sa dá aj seba. Autopilot, zabočte doprava, o 20 metrov zabočte doľava, otočte sa o 360°, prepočítavanie.
  nemajú s kým bezpečne počkať na zastávke
  neodhadli mieru špásu a teraz ich špasí napríklad drobnosť ako pohár vody - Človek je zo 70% tvorený vodou. Zároveň voda tvorí 70% úspechu bezpečného večera a dobrého rána. Náhoda? Nemyslíme si. Čistá voda, prameň špásy.
  potrebujú sa iba trochu porozprávať
  alebo potrebujú skrátka niekoho, kto im pomôže prehodnotiť či skutočne napísať “Xgxwk v au awyuuuuj?” Veď-Viete-Komu
Bratislava tak nadviaže na podobné koncepty, ktoré už fungujú v zahraničí ako Street Angels, Night Owls, Night Safe, Community Patrol, Guardians a iné. Ide o služby, ktoré preventívnymi krokmi pomáhajú zmenšovať mieru ohrozenia, ktorú niekedy nočný život predstavuje.
Za bezpečnú a dobrú noc a životaschopné rána!
*Špása - dobrovoľný akt pomoci, svetielko na konci blekautu, vyslobodenie zo špásového oparu, keď to práve potrebuješ. Skrátka záchrana tela a duše pre zajtrajší život.

Informácie o nočnej službe