Architektonická súťaž Grössling - kúpele, knižnica, park

Formát súťaže: verejná anonymná projektová dvojkolová architektonická súťaž návrhov

Vyhlasovatelia:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Metropolitný inštitút Bratislava

Generálny investor Bratislavy


Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý najlepšie vyrieši požiadavky zadania. Mesto Bratislava prichádza so zámerom obnoviť pôvodnú rekreačnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling. V súlade so súčasným trendom spájať rôzne funkcie verejných budov a prinášať ich užívateľom nové využitie na trávenie voľného času ráta plán obnovy a využitia objektu s využitím nielen kúpeľnej časti, ale aj oddelených častí od kúpeľov na kultúrno-komunitné aktivity s presťahovaním prevádzky pobočky Mestskej knižnice v Bratislave. Hlavným konceptom prepojenia týchto dvoch funkcií je „ponorenie sa‟. Predstavuje to na jednej strane ponorenie sa do kúpeľnej atmosféry, do miesta relaxu a pokoja, na druhej strane ponorenie sa do kníh, do pokoja priestoru knižnice. Dva oddelené priestory má spájať kaviareň, ktorá bude zároveň s parkom na Medenej ulici, najverejnejšou časťou celého komplexu. Tento park by sa mal stať miestom stretávania obyvateľov z okolia aj návštevníkov Grösslingu.

Termíny:

Predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže 13.03. 2020 – 20.03. 2020

Obhliadky riešeného objektu 17., 24. 27.04. 2020 o 13:00Z dôvodu aktuálnych opatrení v súvislosti s korona vírusom, nebude možné absolvovať obhliadky naživo. Pre všetkých záujemcov chystáme online prehliadku, o ktorej budeme čoskoro informovať.

Pôvodná lehota na predkladanie súťažných návrhov stanovená na 12. 06. 2020 17:00 hod. sa predlžuje o týždeň na 19. 06. 2020 17:00 hod.

Vzhľadom na situáciu spojenú so svetovou pandémiou koronavírusu a možnú časovú náročnosť autentifikácie účastníkov sa vyhlasovateľ rozhodol predĺžiť lehotu na predkladanie súťažných návrhov a tak zabezpečiť, čo najväčšiu účasť v súťaži.

 

Lehota na predkladanie súťažných návrhov do I.kola 19.06. 2020 17:00

Predpokladaná lehota na vyhodnotenie I.kola súťaže 29. 06. 2020

Predpokladaná lehota na predkladanie súťažných návrhov do II.kola 31. 08. 2020

Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 02. 10. 2020

Porota:

riadni členovia:

Ilja Skoček (SK) - architekt, predseda Slovenskej komory architektov, predseda poroty

Lászlo Kovács (HU) - bývalý zástupca riaditeľa budapeštianskych kúpeľov

Adam Halíř (CZ) - architekt, www.projektil.cz

Henrieta Moravčíková (SK) - teoretička architektúry, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Peter Lényi (SK) - architekt, www.2021.sk, vedúci útvaru súťaží MIB

náhradníci: Peter Fejerdy (HU) - architekt, www.kozep.bme.hu/fejerdy-peter-dla Zuzana Zacharová (SK) - architektka, www.designfactory.sk


Prvé kolo nie je honorované, do druhého kola postúpia traja až piati účastníci, ktorým budú udelené ceny a odmeny:

1. cena: 25 000 €

2. cena: 15 000 €

3. cena: 10 000 €

1. odmena: 5 000 €

2. odmena: 5 000 €

Rozsah odovzdávaných návrhov v 1.kole:

2 formáty s rozmermi 700 mm x 1 000 mm, ktoré budú obsahovať

- situáciu a pôdorysy v mierke 1:300

- ďalšiu prezentáciu podľa uváženia

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2.kole:

6 formátov s rozmermi 700 mm x 1 000 mm, ktoré budú obsahovať

- situáciu, pôdorysy, rezopohľady v mierke 1:300

- pôdorysy a rezopohľady so zakreslením stavebných úprav

- 4 vizualizácie (2 exteriérové, 2 interiérové)

- výkaz plošných a priestorových bilancií

- ďalšiu prezentáciu podľa uváženia

Formáty budú predkladané elektronicky.

Kontaktný bod s podrobnejšími informáciami k súťaži, kde sú kompletné podklady a cez ktorý bude prebiehať komunikácia.