Bratislava pre všetkých - grantový program v sociálnej oblasti

Cieľom grantového programu „Bratislava pre všetkých“ je podporovať partnerské organizácie, ktoré zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri uplatňovaní sociálnej politiky mesta v zadefinovaných prioritných oblastiach. Viaceré výzvy vyhlásené na rok 2021 svojim zameraním reflektujú výnimočnú situáciu vyplývajúcu z pandémie Covid-19 a ich cieľom je prispieť k zmierňovaniu negatívnych sociálnych a ekonomických vplyvov pandémie Covid-19 na zraniteľné skupiny Bratislavy.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia sociálnych vecí, otvára v roku 2021 grantové výzvy v nasledovných oblastiach:

 

Žiadateľ môže podať maximálne jednu žiadosť v rámci jednej výzvy.

Elektronické žiadosti je možné vypĺňať od 15. 1. 2021 do 15. 2. 2021.

Po registrácii do elektronického systému môžete vypĺňať grantovú žiadosť.

Registrácia do elektronického systému TU.


Dňa 22. 1. 2021 organizujeme informačné semináre k podávaniu žiadostí v jednotlivých oblastiach a práci s elektronickým systémom v čase od 9.00 – 10.30. Na semináre sa môžete registrovať TU.Vážime si, že svojím aktívnym úsilím prispievate k rozvoju nášho mesta.