Bratislava pre všetkých - nový grantový program v sociálnej oblasti

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie sociálnych vecí, otvára prvé grantové výzvy v roku 2020 v rámci grantového programu „Bratislava pre všetkých“.

Žiadateľ môže podať maximálne jednu žiadosť v rámci jednej výzvy.

Elektronické žiadosti je možné vypĺňať od 1.2.2020 do 28.2.2020.

Po registrácii do elektronického systému môžete vypĺňať grantovú žiadosť.

Registrácia do elektronického systému TU.

 

Vážime si, že svojím aktívnym úsilím prispievate k rozvoju nášho mesta.

Prevencia a ukončovanie bezdomovectva

Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog