Zajtra: Zamračené 13°C

Dispečing

Horúca linka pre zimnú údržbu chodníkov: +421 259 356 777, zima@bratislava.sk. Linka je v prevádzke vždy pri zhoršených poveternostných podmienkach (ľad, sneh a pod.) v čase od 07:00 h do 19:00 h. 

Mapa sypačov zimnej údržby mesta

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje správu a údržbu miestnych komunikácií I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest I., II. a III. triedy na území hlavného mesta. Sú to spravidla komunikácie, ktorými premávajú dopravné prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Miestne komunikácie III. a IV. triedy sú v správe príslušných mestských častí Bratislavy a ich miestnych úradov.

Akékoľvek nedostatky týkajúce sa oblasti správy pozemných komunikácií môžu občania nahlásiť na dispečing oddelenia správy komunikácií magistrátu na kontaktnom čísle: +421 259 356 786, +421 902 985 887, dispecing@bratislava.sk.