Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Grantový program hl. mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa orientuje na podporu aktivít obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež v čase mimo vyučovania a zdravotne znevýhodnené deti a mládež v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia, ako i aktivít v oblasti výkonnostného športu a pravidelného športovania.

Logo Bratislavy