Hlásenia dispečingu OSK počas zimnej pohotovosti 2016/2017

Zimná pohotovosť 17.2.2017 (17.2.2017)
5:45 likvidačný posyp letisko - okolie
Zimná pohotovosť 16.2.2017 (17.2.2017)
23:15 likvidačný posyp časti Bratislava - Petržalka: Panónska, okolie preventívny posyp
Zimná pohotovosť 10.2.2017 (10.2.2017)
4:30 lokálny likvidačný posyp Koliba
5:05 lokálny likvidačný posyp Palisády, Karlova Ves, Lamač
Zimná pohotovosť 5.2.2017 (5.2.2017)
6:55 lokálny likvidačný posyp Lamač, Koliba, Palisády
7:35 lokálny likvidačný posyp - Tomášikova ulica
8:25 lokálny likvidačný posyp - Ivánska cesta, Galvaniho, Račianska, Kramáre
8:40 lokálny likvidačný posyp Dúbravka
9:05 lokálny likvidačný posyp - Viedenská cesta
Zimná pohotovosť 3.2.2017 (5.2.2017)
likvidačný posyp mostov a kopcovitých oblastí
Zimná pohotovosť 2.2.2017 (2.2.2017)
2:10 likvidačný posyp Dlhé Diely
4:25 likvidačný posyp Dúbravka
5:25 likvidačný posyp Rybničná, Prievozská, Mierová, Mlynské nivy
Zimná pohotovosť 1.2.2017 (1.2.2017)
2:40 celomestský likvidačný posyp
6:00 lokálny likvidačný posyp kopcovitých častí Bratislavy
9:15 dočisťovanie jedného jazdného pruhu na všetkých komunikáciách, pluhovanie a posyp podľa potreby, dočisťovanie všetkých ručných rajónov
21:05 likvidačný posyp Kramáre, Lamač
21:20 likvidačný posyp Koliba
22:00 likvidačný posyp kopcov, Palisády, Slavín, Pekná cesta
Zimná pohotovosť 31.1.2017 (31.1.2017)
4:55 lokálny likvidačný posyp: Cesta na Kamzík
12:00 likvidačný posyp kopcov a mostov
16:45 celomestský likvidačný posyp
Zimná pohotovosť 30.1.2017 (30.1.2017)
2:15 likvidačný posyp Koliby
4:40 likvidačný posyp Palisády, Kramáre, Staré mesto
5:10 likvidačný posyp mosta Apollo a nábrežie
5:15 likvidačný posyp Mosta SNP
5:50 likvidačný posyp Slavín
9:10 lokálny likvidačný posyp Ružinov
10:30 lokálny likvidačný posyp Staré mesto, Most SNP s pluhovaním
11:00 lokálny likvidačný posyp Dúbravka
Zimná pohotovosť 29.1.2017 (29.1.2017)
3:45 likvidačný posyp mosty, nájazdy Petržalka
4:30 likvidačný posyp nábrežie plus ručný - rajóny
5:10 likvidačný posyp Palisády, okolie Hradu
6:25 likvidačný posyp Ružinov
7:35 likvidačný posyp most Apollo
8:00 likvidačný posyp Bajkalská, Prievozská, nájazdy
12:55 likvidačný posyp Ružinov
16:15 likvidačný posyp Ružinov
17:10 likvidačný posyp Ružinov
17:45 likvidačný posyp Trnavská a Rožňavská
Zimná pohotovosť 28.1.2017 (29.1.2017)
18:05 likvidačný posyp Istrijská
Zimná pohotovosť 24.1.2017 (24.1.2017)
2:30 lokálny likvidačný posyp - Ružinov
5:55 lokálny likvidačný posyp - Podunajské Biskupice
Zimná pohotovosť 23.1.2017 (24.1.2017)
18:20 posyp Matejkovej ulice
Zimná pohotovosť 20.1.2017 (21.1.2017)
23:25 príkaz na likvidačný posyp Janotova ulica
Zimná pohotovosť 16.1.2017 (16.1.2017)
4:50 likvidačný posyp mosty, Kramáre, Rusovská cesta, Bratská
5:00 likvidačný posyp Palisády, Budkova ulica, Pražská, Mlynská dolina, Dlhé diely, Lamač, Dúbravka
5:15 likvidačný posyp Devínska nová Ves, Záhorská Bystrica
Zimná pohotovosť 15.1.2017 (15.1.2017)
7:30 posyp Záhorskej Bystrice
15:10 likvidačný posyp Peknej cesty
21:25 likvidačný posyp - Koliba
Zimná pohotovosť 14.1.2017 (15.1.2017)
10:35 likvidačný posyp mostov, Koliba, Kramáre
10:40 likvidačný posyp Palisády, Dlhé Diely, Dúbravka, Lamač, Mlynská dolina, Devínska nová Ves, Karlova Ves, Pražská ulica
10:50 celomestský likvidačný posyp, všetky ručné rajóny
11:00 pluhovanie podľa potreby
13:45 celomestský likvidačný posyp s pluhovaním, všetky ručné rajóny
16:10 rozširovanie komunikácií, odstraňovanie snehu z tieňov a stredových pásov
20:20 likvidačný posyp nadjazdov - Vajnory
20:45 likvidačný posyp Rača
21:00 likvidačný posyp všetkých ostatných rajónov, celomestský posyp, ručné rajóny, odstraňovanie snehu z tieňov a stredových pásov
Zimná pohotovosť 13.1.2017 (12.1.2017)
8:05 likvidačný posyp Zámockej ulice
8:30 likvidačný posyp Cesta na Kamzík
9:45 likvidačný posyp Popolnej a Potočnej ulice
Zimná pohotovosť 12.1.2017 (12.1.2017)
3:30 celomestský likvidačný posyp s pluhovaním
9:40 pluhovanie, rozšírenie jazdných odbočovacích pruhov, zástavok MHD
14:30 dočisťovanie stredových tieňov na štvorprúdových komunikáciách Šancova až Hodonínska a Senecká cesta
Zimná pohotovosť 11.1.2017 (12.1.2017)
23:10 celomestský likvidačný posyp
Zimná pohotovosť 9.1.2017 (9.1.2017)
5:40 lokálny likvidačný posyp - Záhorská Bystrica
Zimná pohotovosť 8.1.2017 (7.1.2017)
2:30 lokálny likvidačný posyp - Dúbravka
4:00 lokálny likvidačný posyp - Karlova Ves, Devínska Nová Ves, Devín
4:25 celomestský likvidačný posyp
8:40 lokálne pluhovanie a likvidačný posyp - Dúbravka
Zimná pohotovosť 6.1.2017 (6.1.2017)
5:10 celomestský likvidačný posyp
10:40 lokálny likvidačný posyp Koliba, Kramáre
11:40 lokálny likvidačný posyp Ružinov, Rača
12:30 lokálny likvidačný posyp Mariánka, Železná studienka
17:15 lokálny likvidačný posyp Lamač
21:15 likvidačný posyp Rybničnej ulice
22:15 likvidačný posyp Jeseniovej ulice
Zimná pohotovosť 2.1.2017 (2.1.2017)
6:05 likvidačný posyp - Petržalka, oblasť Jantárova cesta
7:00 likvidačný posyp - Petržalka, oblasť Panónskej ulice od umelého kopca
18:40 posyp (kopcovité oblasti mesta a mostov)
23:50 likvidačný posyp Rače
Zimná pohotovosť 1.1.2017 (1.1.2017)
2:40 likvidačný posyp vetiev V1 a V2
6:30 likvidačný posyp Jeseniovej ulice
15:40 lokálny likvidačný posyp - Panónska, Bratská, Vyšehradská, Budatínska
17:35 lokálny likvidačný posyp Devínskej cesty
19:00 likvidačný posyp Námestia hraničiarov
19:20 likvidačný posyp Vrakune a Podunajských Biskupíc
19:40 likvidačný posyp mostov s Karadžičovej ulice
20:25 likvidačný posyp Petržalky
Zimná pohotovosť 31.12.2016 (31.12.2016)
5:20 lokálny likvidačný posyp mostov, nájazdov a nadjazdov
5:25 likvidačný posyp - Dlhé Diely, Karlova Ves
6:05 lokálny likvidačný posyp - hradný kopec
Zimná pohotovosť 30.12.2016 (30.12.2016)
6.10 lokálny ikvidačný posyp Most SNP a Most Apollo
Zimná pohotovosť 24.12.2016 (24.12.2016)
6:10 likvidačný posyp Most SNP a Most Apollo
6:25 likvidačný posyp cesta na Senec
6:40 likvidačný posyp nájazdov a nadjazdov
7:10 loklálne likvidačné posypy - Palisády, Koliba, Kramáre, Dlhé Diely, Lamač, Dúbravka, Prístavný most
8:40 lokálny likvidačný posyp Rača
11:40 lokálny likvidačný posyp Vtáčniková - Rača
Zimná pohotovosť 23.12.2016 (23.12.2016)
4:50 likvidačný posyp cesty II/505
5:30 likvidačný posyp Pudunajskej ulice
7:30 likvidačný posyp Podunajských Biskupíc
Zimná pohotovosť 22.12.2016 (22.12.2016)
21:20 likvidačný posyp Vrakune
22:30 likvidačný posyp Ružinovskej ulice
Zimná pohotovosť 21.12.2016 (21.12.2016)
1:25 likvidačný posyp Mlynská dolina
2:45 likvidačný posyp Karlova Ves, Dlhé diely, mosty, nájazdy, hradný vrch
5:15 likvidačný posyp Devínska nová Ves, Lamač, Dúbravka
5:50 likvidačný posyp Kramáre
9:20 likvidačný posyp nadjazdu Bratská
11:07 likvidačný posyp ulice Janka Alexyho
12:00 likvidačný posyp obratiska trolejbusov na Kolibe
Zimná pohotovosť 20.12.2016 (20.12.2016)
01:30 likvidačný posyp v Lamači
2:35 likvidačný posyp v Dúbravke
4:15 likvidačný posyp nábrežia a Panónskej cesty
4:50 likvidačný posyp Devínskej Novej Vsi
5:00 likvidačný posyp Dlhé Diely
5:25 preventívny posyp mostov SNP a Apollo
8:30 likvidačný posyp lokalít Devínska cesta a Einsteinova ulica
11:00 likvidačný posyp - lávky, nadchody, chodníky, schody na mostoch (ručne)
15:25 zimná údržba chodníkov - Panónska, Most SNP, Aupark
16:00 zimná údržba chodníkov - Petržalka
Zimná pohotovosť 19.12.2016 (19.12.2016)
5:35 likvidačný posyp mostov SNP a Apollo
6:00 likvidačný posyp Rybničná - nájazd
7:00 likvidačný posyp Vajnory, Palisády a Horský park
17:20 5:25 likvidačný posyp Železnej studienky
Zimná pohotovosť 18.12.2016 (18.12.2016)
19:30 likvidačný posyp - Jarovce, Rusovce, Čunovo
19:50 likvidačný posyp - Koliba
22.40 likvidačný posyp Rusovská cesta - nadjazdy, Panónska cesta - nájazdy
Zimná pohotovosť 16.12.2016 (17.12.2016)
5:10 preventívny posyp mostov SNP a Apollo
Zimná pohotovosť 14.12.2016 (14.12.2016)
10:25 likvidačný posyp mostov a kopcov plus IV.okres
20:00 likvidačný posyp Vrakune, Podunajských Biskupíc
20:10 posyp na Búdkovej a Drotárskej ceste
22:20 likvidačný posyp Rače a Petržalky, Jaroviec, Rusoviec, Čunova
Zimná pohotovosť 9.12.2016 (9.12.2016)
4:20 likvidačný posyp mostov a kopcov
Zimná pohotovosť 8.12.2016 (8.12.2016)
5:05 posyp Mostu Apollo a ulíc Vrakuňská, Bajkalská, Prístavná, Popradská, Prievozská, Gagarinova, Astronomická
7:30 posyp Galvaniho a Ivánskej ulice
11:30 likvidačný posyp na Stromovej ulici
Zimná pohotovosť 6.12.2016 (6.12.2016)
4:50 posyp Mosta SNP a nájazdov
Zimná pohotovosť 5.12.2016 (5.12.2016)
05:30 posyp celej Petržalky
05:55 posyp Lamača, Karlovej Vsi, Dúbravky a Devínskej Novej Vsi
Zimná pohotovosť 4.12.2016 (5.12.2016)
08:15 posyp mosta SNP, 8:50 posyp časti Roľníckej ulice - vytekajúca voda na komunikáciu
Zimná pohotovosť 3.12.2016 (3.12.2016)
4:20 likvidačný posyp mostov: Most SNP, Most Apollo a nájazdov na mosty.
Zimná pohotovosť 1.12.2016 (1.12.2016)
00:01 likvidačný posyp lokality Kramáre
00:20 likvidačný posyp s pluhovaním lokalít Lamač, Dúbravka a Dlhé Diely
06:15 likvidačný posyp Podkolibskej ulice
Zimná pohotovosť 30.11.2016 (16.11.2016)
19:00 preventívny posyp kopcovitých oblastí
23:30 likvidačný posyp mostov, nájazdov na mosty a hlavných ťahov
23:50 likvidačný posyp na Kolibe od Jeséniovej ulice, pluhovanie
Zimná pohotovosť15.11.2016 (15.11.2016)
8:30 lokálny likvidačný posyp Koliby
23:40 likvidačný posyp kopcov, mostov a nájazdov
Zimná pohotovosť 14.11.2016 (14.11.2016)
6:40 lokálny likvidačný posyp mosta SNP, 9:40 lokálny likvidačný posyp na Matejkovej ulici - zjazd
Zimná pohotovosť 12.11.2016 (12.11.2016)
9:40 Likvidačný posyp v lokalitách Lamač, Devínska Nová Ves, Karlova Ves, Dlhé Diely, Dúbravka, Záhorská Bystrica
Zimná pohotovosť 10.11.2016 (10.11.2016)
7:00 h preventívny posyp mostov a lokalít Koliba, Kramáre, Lamač, Dlhé Diely
Zimná pohotovosť 9.11.2016 (10.11.2016)
Likvidačný posyp mostov a nájazdov na mosty
Zimná pohotovosť 8.11.2016 (10.11.2016)
Likvidačný posyp mostov a nájazdov na mosty