Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Počet prípadov v Bratislave

131

Počet prípadov na Slovensku

534


ENGLISH VERSION HERE

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 prinášame obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy balíček odporúčaní a informácií o situácii v meste. Chceme však ubezpečiť, že ako mesto sme sa v spolupráci s mestskými časťami aj samosprávnym krajom na situáciu zodpovedne pripravovali už dlhšie. V situácii, v ktorej sa nachádzame, sme prešli z fázy prípravy do fázy spomaľovania šírenia vírusu. Aby sme boli v tomto úsilí úspešní, potrebujeme byť v prvom rade ako mestská komunita súdržní a zodpovední voči sebe a svojmu okoliu. Robíme všetko preto, aby sme boli čo najlepšie pripravení na nárast počtu infikovaných a chorých. Za veľmi dôležité však považujeme správať sa adekvátne k aktuálnej situácii, byť zodpovední a disciplinovaní.

Ústredný krízový štáb vyhlásil na Slovensku mimoriadnu situáciu. V tejto súvislosti zavádza Vláda SR postupne nasledovné opatrenia:

 • Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov). Vstup na územie SR bude umožnený len občanom s trvalým/prechodným pobytom na Slovensku, slovenským cestovným pasom alebo povolením k pobytu.
 • Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk (tzn. zrušenie všetkých letov).
 • Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania.
 • Povinná 14 dňová karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, nedodržanie sa trestá pokutou 1659 €.
 • Zatvorenie škôl a školských zariadení do odvolania.
 • Zrušenie bezplatnej vlakovej dopravy pre študentov až do znovuotvorenia škôl.
 • Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení, zrušenie všetkých hromadných podujatí do odvolania.
 • Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu). V nedeľu budú všetky prevádzky zatvorené. Jeden deň v týždni tak bude slúžiť pre prevádzky ako sanitárny deň a na oddych zamestnancov.
 • V obchodoch budú vyhradené hodiny pre seniorov a to v čase 9:00 - 12:00.
 • Zatvorené budú zábavné podniky, diskotéky, aquaparky, fitnescentrá a rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier. Reštaurácie zostanú otvorené do 20:00, avšak, iba na výdaj jedla a donášku.  Konzumentom je vstup do týchto zariadení zakázaný. Zoznam typov prevádzok, ktoré môžu byť otvorené, nájdete TU.
 • Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime. Všetky medzinárodné spoje (vlaky, autobusy, lode) sú zrušené do odvolania.
 • Otváracie hodiny na úradoch a klientskych centrách sa skrátia na 3 hodiny denne.
 • Ministerstvo zdravotníctva SR vyberie 3 nemocnice (na západnom, strednom aj východnom Slovensku), ktoré budú vyhradené len pre pacientov s ochorením COVID-19. V ďalších nemocniciach budú vyčlenené osobitné pavilóny. Pred vstupom do nemocníc budú zriadené odberné miesta na testovanie, kam bude možné vojsť autom.
 • Zákaz vychádzania mimo miesta bydliska bez rúška alebo jeho náhrady.

Od 19. 3. 2020 platí pre celý sektor zdravotníctva núdzový stav.


Hlavné mesto prijíma ďalšie opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou v Bratislave:

 • Riaditeľ magistrátu je členom ústredného krízového štábu. Informácie tak bude mať mesto z prvej ruky a budeme vedieť okamžite reagovať aj informovať o najaktuálnejšej situácii.
 • Obmedzili sme nástup a výstup do vozidiel MHD prednými dverami. Predné časti vozidiel sú oddelené páskou.
 • Dopravný podnik začal pri nástupe do služby merať teplotu vodičov MHD. Okrem toho naďalej pokračuje v každodennej dezinfekcii vozidiel.
 • Od 16.3. platí zákaz vstupu do vozidiel MHD bez použitia rúška, šálu, šatky, alebo inej vhodnej alternatívy na zakrytie úst a nosa. Mestská hromadná doprava premáva v prázdninovom režime.
 • V rozpočte hlavného mesta sme vyčlenili 750-tis. eur na nákup potrebného zdravotníckeho materiálu (rúšok, hygienických potrieb atď.).
 • V Primaciálnom paláci sme zriadili operačné centrum na zlepšenie koordinácie v súčasnej situácii. Operačné centrum prepája záchranné a policajné zložky mesta a tým zabezpečuje jednotnú a efektívnejšiu koordináciu pokynov.
 • Všetky výberové konania hlavného mesta (vrátane výberových konaní na riaditeľov mestských organizácií) sa odkladajú na neurčito.
 • Pozastavili sme práce na rekonštrukcii Dúbravsko-Karloveskej radiály.
 • Pre rodičov sme spustili bezplatnú psychologickú linku podpory na čísle 0800 242 333 (zatiaľ funguje v pracovných dňoch medzi 14:00 - 17:00).
 • Pre seniorov sme spustili bezplatnú telefonickú linku podpory, na ktorú sa môžu obrátiť s otázkami, ale aj s prosbou o pomoc. Linka je dostupná počas pracovných dní medzi 8:00 a 17:00 na telefónnom čísle 0800 242 000.
 • Mestský komunálny podnik dezinfikuje miesta na verejnosti, kde dochádza k častému kontaktu s povrchmi - zastávky MHD, zábradlia, lavičky. Dezinfikujú parou.
 • Začali sme budovať dočasné karanténne mestečko v areáli na Zlatých pieskoch, slúžiť bude pre ľudí bez domova v prípade potreby karantény.
 • Bratislavské mestské dni, tradičné mestské podujatie, sa nebude konať v pôvodnom termíne (24. - 26. apríl 2020). O ďalších podrobnostiach budeme informovať neskôr. Súčasťou podujatia býva aj Cena primátora (slávnostné oceňovanie významných obyvateľov a obyvateliek hlavného mesta).  
 • Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom, ktoré sa malo konať dňa 10.6.2020 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, je zrušené.
 • Daň z nehnuteľností bude možné zaplatiť na splátky. Zároveň sa posúva aj termín na zaplatenie, zatiaľ nie je určený.

Osoby, ktoré majú príznaky, najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a kĺbov, majú v prvom rade telefonicky, nie osobne, kontaktovať svojho lekára, infolinku Úradu verejného zdravotníctva alebo linku 112. Lekár na základe popísaných príznakov rozhodne o zdravotnej starostlivosti.


Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.

AKTUÁLNA SITUÁCIA V BRATISLAVE

 • 5.4.2020 Počet nakazených obyvateľov hlavného mesta stúpol na 131. Slovensko má dohromady 534 potvrdených prípadov nákazy.
 • 4.4.2020 Počet nakazených obyvateľov hlavného mesta stúpol na 128. Slovensko má dohromady 471 potvrdených prípadov nákazy.
 • 3.4.2020 Slovensko má 8 vyliečených prípadov nákazy. Počet nakazených obyvateľov hlavného mesta stúpol na 127. Slovensko má dohromady 450 potvrdených prípadov nákazy.
 • 2.4.2020 Počet nakazených obyvateľov hlavného mesta stúpol na 125. Slovensko má dohromady 426 potvrdených prípadov nákazy.
 • 1.4.2020 Počet nakazených obyvateľov hlavného mesta stúpol na 122. Slovensko má dohromady 400 potvrdených prípadov nákazy.
 • 31.3.2020 Počet nakazených obyvateľov hlavného mesta stúpol na 106. Slovensko má dohromady 363 potvrdených prípadov nákazy.
 • 30.3.2020 Spoločnosť OLO a.s. otvorí Zberný dvor na Starej Ivanskej od stredy 1.4.2020.
 • 30.3.2020 Počet nakazených obyvateľov hlavného mesta stúpol na 100. Slovensko má dohromady 336 potvrdených prípadov nákazy.

Ďalšie aktuality tu -->


OCHORENIE COVID-19

Príznaky ochorenia:

 • horúčka
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava

FUNGOVANIE MESTA

ŠKOLY Ústredný krízový štáb nariadil uzavretie všetkých škôl a predškolských zariadení na Slovensku od 16.3.2020 do odvolania. Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava prerušili vyučovanie už 9.3.2020. Zároveň chceme poprosiť rodičov, aby pri zabezpečení starostlivosti o deti v rámci možností chránili starých rodičov, keďže práve seniori sú najzraniteľnejší, čo sa týka komplikácií pri ochorení COVID-19. V súvislosti s týmto opatrením sa zároveň posúvajú termíny maturitných skúšok.

SENIORI Z dostupných štatistík vyplýva, že seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19.  V záujme zníženia rizík prenosu práve na najzraniteľnejších obyvateľov mesta sme preto v zariadeniach pre seniorov v správe Hlavného mesta zrušili návštevy. Zákaz návštev platí aj v zariadeniach sociálnych služieb v správe Bratislavského samosprávneho kraja. Denné stacionáre pre seniorov budú zatvorené, služby majú po novom poskytovať priamo u seniorov doma. Buďme ohľaduplní a zodpovední voči všetkým seniorom v našom okolí. Odporúčania, ako im pomáhať, nájdete TU. Zároveň vyzývame seniorov, aby vychádzali z domu len v nevyhnutných prípadoch, teda len kvôli nákupu, návšteve lekára či venčeniu psa.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal výzvu, aby všetky pobytové zariadenia sociálnych služieb najneskôr od 6. marca 2020 zabezpečili zákaz styku klientov s verejnosťou. Zariadenie môže v odôvodnených výnimočných prípadoch umožniť individuálnu návštevu osobami, ktoré nejavia známky ochorenia a sú vybavené rúškom.

VEREJNÉ PODUJATIA  Úrad verejného zdravotníctva nariadil Vyhláškou zo dňa 9.3.2020 zákaz usporadúvania a organizovania verejných podujatí kultúrneho, športového, spoločenského alebo iného charakteru. Konferencia biskupov Slovenska zrušila všetky bohoslužby do odvolania.

ZDRAVOTNÍCTVO Na štátnej úrovni bol prijatý zákaz návštev vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku s okamžitou platnosťou po vydaní nariadenia hygienikom. Ministerstvo zdravotníctva SR vyberie na západnom, strednom aj východnom Slovensku nemocnice, ktoré budú vyhradené len pre pacientov s ochorením COVID-19. V ďalších nemocniciach budú vyčlenené osobitné pavilóny. Pred vstupom do nemocníc budú zriadené odberné miesta na testovanie, kam bude možné vojsť autom. Zdravotníctvo a správa nemocníc nie je v priamej kompetencii mesta.

CESTOVANIE Ústredný krízový štáb od 13. 3. 2020 zavádza nasledovné opatrenia:

 • Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov)
 • Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
 • Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania
 • Povinná 14 dňová karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia
 • Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime

ÚRADY Mesto prijalo preventívne opatrenia na ochranu verejnosti a zamestnancov magistrátu a ďalších mestských organizácií, vrátane intenzívnejšieho čistenia a dezinfekcie pracovísk a priestorov pre styk s verejnosťou, obmedzenie používania klimatizačných zariadení, a možnosti práce z domu v prípadoch, keď zamestnanec navštívil krajinu s potvrdeným výskytom ochorenia COVID-19.

 • Pracovisko prvého kontaktu na Primaciálnom námestí zostane do odvolania zatvorené (vrátane Pokladne a Podateľne).
 • Na oddelení miestnych daní v Petržalke platí zákaz vstupu na všetky pracoviská správcov dane. Obyvatelia budú môcť vybaviť všetko potrebné elektronicky.

VEREJNÁ DOPRAVA V súvislosti so zrušením vyučovania na základných, stredných a vysokých školách bude zrušená premávka autobusových liniek 131, 184 a školských spojov od 10. marca 2020 (utorok) do odvolania. Linka 31 a 39 bude premávať počas pracovných dní v režime – „školské prázdniny“. V dňoch 7. - 15. marca 2020 vykoná Dopravný podnik (DPB) celoplošnú hĺbkovú dezinfekciu všetkých vozidiel nad rámec každodenného čistenia. Zamestnanci DPB, ktorí sa vracajú z oblasti nákazy, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce. Vodiči MHD budú na zastávkach automaticky otvárať všetky dvere, aby sa znižovala potreba kontaktu cestujúcich s povrchmi v hromadných dopravných prostriedkoch. Pri zastávkach na znamenie je naďalej nutné vyslať vodičovi znamenie. Všetkým vodičom je pri príchode do práce meraná telesná teplota. Od 16.3.2020 bude spustený prázdninový režim MHD a zákaz vstupu do vozidiel MHD bez použitia rúška, šálu, šatky, alebo inej vhodnej alternatívy na zakrytie úst a nosa. Od 24.3.2020 sa dočasne ruší prevádzka električkovej linky č. 7.

ZÁSOBOVANIE VODOU Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) realizovala interné cvičenia a je pripravená v prípade potreby spustiť svoj krízový režim, ktorý má nastavený s Úradom verejného zdravotníctva a ktorý, okrem iného, rieši postupy ošetrovania vody a prístupu k vodným zdrojom. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce. BVS zároveň obmedzila fungovanie svojich zákazníckych centier, služby bude poskytovať elektronicky. Od 13.3.2020 BVS ruší vzhľadom na bezpečnostné opatrenia všetky plánované práce v Bratislave, ktoré by si vyžadovali dlhodobejšie prerušenie distribúcie. Prípadné odstávky môžu nastať iba v mimoriadnych a havarijných situáciách.

ODVOZ ODPADU OLO nastavuje pravidelný odvoz odpadu za akéhokoľvek bezpečnostného režimu. Úpravou pracovných zmien je OLO pripravené zabezpečiť odvoz odpadu aj v prípade výpadku väčšieho počtu zamestnancov. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce. Zberný dvor OLO a Zákaznícke centrum sú pre verejnosť zavreté od 12.3.2020 do odvolania. Spoločnosť OLO a.s. otvorí Zberný dvor na Starej Ivanskej od stredy 1.4.2020.

PLYN SPP-distribúcia je pripravená v prípade vysokého nárastu počtu infikovaných zamestnancov SPP-distribúcie internými opatreniami zaistiť nepretržitú funkčnosť plynárenského dispečingu a poruchovú službu. Zvýšená úroveň/rozsah nákazy nebude mať vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu odberateľom. Od 13.3.2020 SPP distribúcia ruší vzhľadom na bezpečnostné opatrenia všetky plánované práce v Bratislave, ktoré by si vyžadovali dlhodobejšie prerušenie distribúcie. Prípadné odstávky môžu nastať iba v mimoriadnych a havarijných situáciách.Distribúcia plynu nie je v priamej kompetencii mesta.

ELEKTRINA Spoločnosť ZSE vydala v súvislosti s rozšírením koronavírusu (COVID-19) viaceré interné opatrenia, ktoré majú znížiť riziko nákazy zamestnancov. Zároveň má pripravené také opatrenia, aby v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu, zaistili udržateľný prevádzkový režim, v rámci ktorého vedia zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie. Distribúcia energie nie je v priamej kompetencii mesta. Od 13.3.2020 ZSE distribúcia ruší vzhľadom na bezpečnostné opatrenia všetky plánované práce v Bratislave, ktoré by si vyžadovali dlhodobejšie prerušenie distribúcie. Prípadné odstávky môžu nastať iba v mimoriadnych a havarijných situáciách.


Aktuality z Úradu verejného zdravotníctva

Vo štvrtok 27.02.2020 zasadala v súvislosti s ochorením COVID-19 Bezpečnostná rada SR a rozhodla o zavedení nasledovných opatrení:

 • Zriadenie krízového štábu, ktorý bude zasadať na Ministerstve zdravotníctva SR pod vedením ministerky vnútra SR a s účasťou hlavného hygienika SR, predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva financií SR. Krízový štáb bude môcť v prípade potreby vyhlásiť núdzový stav
 • Od 28.02.2020 bude na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade zavedená celoplošná kontrola pasažierov – meranie teploty
 • Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a verejnoprávne médiá pripravia mediálnu kampaň pre slovenských občanov zameranú na účinnú prevenciu a komplexnú informovanosť súvisiacu s ochorením COVID-19
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dočasne obmedzí konzulárne činnosti v oblastiach zasiahnutých novým koronavírusom
 • Ministerstvo vnútra SR pošle slovenským občanom v zahraničí (v oblastiach s výskytom COVID-19) SMS s praktickými odporúčaniami a informáciami o účinnej prevencii. Najneskôr v sobotu (29.02.2020) MV SR zavedie kontroly vozidiel na vstupných hraničných priechodoch, najmä na rakúskych hraniciach. Cestujúci obdržia informačné letáky s odporúčaniami pre osoby prichádzajúce z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
 • Štát vyčlení milióny eur na nákup a navýšenie počtu OOPP a dezinfekčných prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach
 • Štát dokáže v prípade väčšej nákazy reprofilizovať 7700 lôžok
 • MO SR má vypracovaný projekt na izolované mestečko v Lešti – s kapacitou 2500 osôb
 • Vypracuje sa plán karantény
 • Zdravotnícke zariadenia budú pri zlom manažmente pacienta pokutované

Najčastejšie kladené otázky

Aké sú prejavy ochorenia COVID-19?
Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu (kvapôčková infekcia). Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.

Ako sa lieči ochorenie COVID-19?
Liečba je symptomatická. COVID-19 je vírusové ochorenie, neúčinkujú naň antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje.

Kto je najviac ohrozený koronavírusom?
Z dostupných štatistík vyplýva, že seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19. 

Môže mi v prevencii proti ochoreniu COVID-19 pomôcť očkovanie proti chrípke?
Očkovanie proti chrípke je vhodné, chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by človek ochorel na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďalšie ochorenie prebiehajúce súbežne, znamená vysoké riziko komplikácií.

Objednávam si tovar v rozličných oblastiach sveta. Môže sa nákaza preniesť prostredníctvom poštových zásielok?
Pri nákupoch na internete je dodacia lehota z ázijských krajín (napr. z Číny) obvykle tri týždne a viac. Nepredpokladá sa, že by vírus prežíval na plochách taký dlhý čas. Riziko šírenia nového koronavírusu z výrobkov alebo obalov je teda v tomto prípade veľmi nízke.
K uvedenej téme vydala stanovisko aj Slovenská pošta a ubezpečila, že zásielky z ázijských krajín sú bezpečné. Bližšie informácie tu.

Pomôže mi nosenie ochranného rúška?
Pokiaľ ide o používanie rúšok a respirátorov, má to význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením. Aktuálne platí zákaz voľného pohybu bez použitia rúška alebo jeho náhrady.

Viac informácií nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva.


Dôležité dokumenty

--≫ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti, 23.3.2020

--≫ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu, 23.3.2020

--≫ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb, 23.3.2020

--≫ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia, 18.3.2020

--≫ Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16. 03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb., 16.3.2020 

--≫ Usmernenie Ministerstva školstva, vedy a výskumu č.3 pre školy a školské zariadenia

--≫ Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva k aktuálnym opatreniam, 13.3.2020

--≫ Verejná vyhláška - Nariadenie o zrušení kultúrnych a športových podujatí, 10.3.2020

--≫ Verejná vyhláška - Nariadenie Úradu verejného zdravotníctva, 10.3.2020

--≫ Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia