Informácie o COVID-19 a opatreniach v Bratislave pre ZPS

Od novembra 2021 prebieha v  zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta DSR Bratislavy očkovanie treťou dávkou vakcíny výjazdovými očkovacími tímami Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Aktuálne evidujeme záujem o očkovanie približne u 50% zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v týchto zariadeniach. V súčinnosti s BSK predpokladáme zaočkovanie týchto záujemcov najneskôr v  priebehu decembra 2021. Pri tej časti obyvateľov azamestnancov, ktorým ešte neuplynulo šesť mesiacov od prekonania ochorenia covid 19 alebo od posledného očkovania, bude preočkovávanie 3. dávkou kontinuálne pokračovať aj v ďalších mesiacoch. 

Aktuálne na Slovensku vrcholí tretia vlna šírenia koronavírusu. Vzhľadom napočty nakazených, hospitalizovaných a preťaženosť nemocníc v ďalších regiónoch Slovenska je situácia kritická.   

Od 25.11. 2021 je na Slovensku vyhlásený núdzový stav a platí zákaz vychádzania (tu nájdete výnimky zo zákazu vychádzania https://www.health.gov.sk/Clanok?nudzovy-stav-zakaz-vychadzania). 

Návštevy v zariadeniach pre seniorov nie sú zaradené medzi výnimky zo zákazu vychádzania. Kontakt s rodinami bude preto zabezpečený prostredníctvom: 

 • tabletov s internetovým pripojením. Sociálny pracovníci zabezpečujú možnosť video hovorov s blízkymi prostredníctvom týchto tabletov, prípade s využitím mobilných telefónov, 
 • nákupy, lieky, balíčky je možné odovzdať na vrátnici zariadenia, kde prejdú dezinfekciou a budú odovzdané obyvateľovi/obyvateľke, 
 • obyvatelia zariadení pre seniorov môžu opustiť bydlisko v súlade s výnimkami zo zákazu vychádzania, a to najmä: 
 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne alebo prevádzky, 
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, 
 • cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného od 5.00 do 20.00 h, 
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby na vozíčku, alebo osoby, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska od 5.00 do 20.00 h. Na vychádzke môže byť sám alebo s členom spoločnej domácnosti.

AKTUALITY

Prečítajte si naše noviny Spoločne proti Covidu, 4. vydanie (aj na stiahnutie nižšie)!

Najmenej, čo môžeme pre zvládnutie náročnej situácie urobiť je pokračovať v  zodpovednom, disciplinovanom a súdržnom správaní voči sebe a svojmu okoliu, len tak môžeme chrániť tých najzraniteľnejších medzi nami. 

Táto stránka má uľahčiť orientáciu v aktuálnom vývoji súvisiacom s témou koronavírusu. Je určená pre užívateľov, ktorí chcú mať prehľad o vývoji situácie v zariadeniach pre seniorov. Nájdete na nej informácie o kontaktných osobách, ktoré sa v jednotlivých zariadeniach pre seniorov poverené komunikáciou o tejto téme. Rovnako sú v nej zhromaždené aktuálne pokyny a usmernenia príslušných orgánov reagujúce na aktuálnu epidemiologickú situáciu.  

Uznesenie vlády č. 695 z 24.11. 2021 k  vyhláseniu núdzového stavu je dostupné tu https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/695_2021.pdf.

Výnimky zo zákazu vychádzania platného od 25.11. 2021 nájdete tu https://www.health.gov.sk/Clanok?nudzovy-stav-zakaz-vychadzania. 

Aktualizované znenie covid automatu z 22.11. 2021 je dostupné na stránke MZ SR tu https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-automat-sa-sprisni-pre-nezaockovanych&fbclid=IwAR2w7p46e5T5QtPDfLnAn4RikHB67_xZY7dOkCa0Aq-dq-4OzwAZQIQJ_WY.


Dôležité kontaktyV zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta realizujeme počas tohto obdobia nasledujúce opatrenia: 

 • zmena režimu pri umiestňovaní  a návratoch z hospitalizácií klientov a klientok, všetky osoby absolvujú 10 dňovú preventívnu karanténu a následné testovanie AG testom
 • zamestnancom a klientom zariadenia, odporúčame zníženie mobility a dôsledné rešpektovanie pravidiel v súlade suznesením vlády č. 695 z 24.11. 2021, o vyhlásení núdzového stavu a ktorá upravuje výnimky zo zákazu vychádzania
 • zvýšenie frekvencie pravidelného testovania u zamestnanci aj klientov
 • pokračujme v preventívnych hygienických a prevádzkových opatrení (napr. pravidelné vetranie a dezinfikovanie priestorov, pravidelné meranie teplôt, a pod.)
 • pokračujeme v dodávaní základných a nadštandardných hygienických pomôcok magistrátom
 • pokračujeme v spolupráci krízového tímu magistrátu s krízovými tímami v zariadeniach, RÚVZ a Intervenčným tímom MZ na včasnom identifikovaní a izolácii suspektných prípadov


Na stiahnutie