Informácie o COVID-19 a opatreniach v Bratislave pre ZPS

Táto stránka má uľahčiť orientáciu v aktuálnom vývoji súvisiacom s témou koronavírusu. Je určená pre užívateľov, ktorí chcú mať prehľad o vývoji situácie v zariadeniach pre seniorov. Nájdete na nej informácie o kontaktných osobách, ktoré sa v jednotlivých zariadeniach pre seniorov poverené komunikáciou o tejto téme. Rovnako sú v nej zhromaždené aktuálne pokyny a usmernenia príslušných orgánov reagujúce na aktuálnu epidemiologickú situáciu. 

Po ustúpení druhej vlny pandémie využívame zlepšujúcu sa situáciu na potrebný oddych, ako aj na dosiahnutie čo najvyššej možnej miery zaočkovania u klientov a klientok, zamestnancov a zamestnankýň zariadení sociálnych služieb.

Očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb prebieha od začiatku roku 2021. Aktuálna úroveň zaočkovanosti zamestnancov, zamestnankýň je 73% a zaočkovanosť klientov a klientok presiahla 79%.
Naše poďakovanie patrí Univerzitnej nemocnici Bratislava a UNsP Milosrdní bratia, ktorých výjazdové tímy zabezpečili očkovanie v mestských zariadeniach pre seniorov a vďaka nim sú tí najzraniteľnejší Bratislavčania a Bratislavčanky chránení.
Stabilizovanú situáciu sa snažíme využiť čo najlepšie:
- vo všetkých mestských zariadeniach, ktoré absolvovali obe kolá očkovania už prebieha proces príjmov nových klientov z evidencie čakateľov,
- postupne prebieha revízia evidencie čakateľov, komunikácia s čakateľmi v evidencii, ako aj samotné príjmy. K prvému júnu 2021 evidujeme vo všetkých zariadeniach pre seniorov mesta 160 nových príjmov klientov a klientok,
- časť kapacít zariadení pre seniorov zostane neobsadená, nakoľko slúžia ako miesta preventívnej karantény pri nových príjmoch, návratoch z hospitalizácií atď., ale aj pre prípad tretej vlny,
- zamestnancov a zamestnankyne zariadení pre seniorov povzbudzujeme k tomu aby teraz, keď je situácia stabilizovaná čerpali dovolenku a zotavili sa z tohto mimoriadne náročného roka,
- komunikujeme s epidemiológmi a odborníkmi a zbierame informácie o delta variante, aby sme sa mohli zodpovedne pripraviť na tretiu vlnu,
Aktuálne opatrenia a režim zariadení sa riadi podľa platného covid automatu https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/

Aj naďalej musíme byť zodpovední, disciplinovaní a súdržní voči sebe a svojmu okoliu.

AKTUALITY

Prečítajte si naše noviny Spoločne proti Covidu, 4. vydanie (aj na stiahnutie nižšie)!


Dôležité kontaktyOpatrenia, ktoré sú v súčasnosti platné v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:   

 

  • Zavedenie série preventívnych hygienických a prevádzkových opatrení (napr. pravidelné vetranie a dezinfikovanie priestorov, pravidelné meranie teplôt, a pod.). 
  • Dodávanie základných a nadštandardných hygienických pomôcok magistrátom. 
  • Spolupráca krízového tímu magistrátu s tímami v zariadeniach, RÚVZ a Intervenčným tím
  • Aktuálne opatrenia a režim zariadení sa riadi podľa platného covid automatu https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/Na stiahnutie