Informácie o COVID-19 a opatreniach v Bratislave pre ZPS

Máme za sebou prvú fázu pandémie a momentálne sa nachádzame v druhej. Chceme ubezpečiť všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky, že ako mesto v spolupráci so zariadeniami pre seniorov robíme všetko pre to, aby mala druhá vlna pandémie čo najmenší negatívny dopad na komfort a kvalitu života klientov a klientiek v zariadeniach. Aj naďalej musíme byť zodpovední, disciplinovaní a súdržní voči sebe a svojmu okoliu. 

Táto stránka má uľahčiť orientáciu v aktuálnom vývoji súvisiacom s témou koronavírusu. Je určená pre užívateľov, ktorí chcú mať prehľad o vývoji situácie v zariadeniach pre seniorov. Nájdete na nej informácie o kontaktných osobách, ktoré sa v jednotlivých zariadeniach pre seniorov poverené komunikáciou o tejto téme. Rovnako sú v nej zhromaždené aktuálne pokyny a usmernenia príslušných orgánov reagujúce na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Na stránke je tiež kontakt na senior linku a list primátora adresovaný klientkám a klientom zariadení pre seniorov.

 

AKTUALITY

Prečítajte si naše noviny Spoločne proti Covidu, 4. vydanie (aj na stiahnutie nižšie)!


Dôležité kontaktyOpatrenia, ktoré sú v súčasnosti platné v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:   

 

  • Zavedenie série preventívnych hygienických a prevádzkových opatrení (napr. pravidelné vetranie a dezinfikovanie priestorov, pravidelné meranie teplôt, a pod.). 
  • Dodávanie základných a nadštandardných hygienických pomôcok magistrátom. 
  • Spolupráca krízového tímu magistrátu s tímami v zariadeniach, RÚVZ a Intervenčným tímom MZ na včasnom identifikovaní a izolácii suspektných prípadov. 
  • Dočasné obmedzenie návštev rešpektujúc výnimky pre klientov s paliatívnym sprevádzaním v terminálnom štádiu ochorenia.   
  • Prijímanie nových klientov v prípade, že predložili potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 (nie staršie ako 48 hodín), prípadne budú po nástupe do zariadenia na nevyhne potrebný čas (minimálne 14 dní) umiestnený do obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia. 
  • Testovanie v spolupráci so súkromnými laboratóriami.   
  • Obmedzenie skupinových aktivít, ako aj kaderníckych a pedikérskych služieb.
  • Dostupná online psychologická podpora personálu a podpora rodín klientov zariadení.  Na stiahnutie