Komenského námestie

Komenského námestie, maličký pľac medzi historickými budovami za starou budovou SND, sme si veľmi neuvedomovali, lebo roky patrilo autám. A keďže chceme, aby mesto patrilo ľuďom, prinášame zmenu.

Nové vedenie mesta pristúpilo k zmene Komenského námestia na verejný priestor inovatívnym spôsobom. Od začiatku leta 2019 robíme na námestí pod vedením tímu z Metropolitného inštitútu Bratislavy dočasné úpravy tak, aby tento priestor ožil a mohli sme počas leta a jesene 2019 testovať, ako ho ľudia – obyvatelia mesta aj návštevníci – budú využívať. Na základe pozbieraných dát a skúseností vytvoríme zadanie pre architektonickú súťaž, ktorú plánujeme vyhlásiť do konca roka 2019. Výsledky súťaže definujú finálnu podobu Komenského námestia.

Pri obnove Komenského námestia sa spájame s partnermi, občianskymi združeniami, čo považujeme za veľmi hodnotné.  Námestie bolo najprv vyčistené v spolupráci mestských služieb a neziskovky Zelená hliadka. Následne sme spolu s OZ Street Art Communication uprostred vytvorili zelený kruh, ktorý je symbolom zmeny a naznačením centrálneho priestoru pre stretávanie sa ľudí. Na námestí postupne pribúda dočasná mobilná zeleň a tiež nová výsadba v už existujúcich pevných kvetináčoch. 

Zároveň tam v spolupráci s OZ TRAKT budú umiestnené dva foodtrucky. Červené stoly a stoličky z projektu Sadni si!, ktoré môžete vidieť aj na iných miestach v meste sú v priestore vďaka spolupráci s partnermi Nadácia Slovenskej sporiteľne a Volkswagen Slovakia, a. s. Navyše vďaka nadácii Slovenskej sporiteľne je na námestí aj pingpongový stôl, ktorý počas oficiálneho otvorenia námestia tvorca značky Bratiska pretvoril a z betónového pingpongového stola sa tak namaľovanou bratislavskou tematikou stal „Bratislavský pingpong“.

Program

Program na Komenského námestí je prispôsobený tomu, že priestor je čiastočne v obytnej zóne. Ľudia budú mať možnosť si zapožičať rôzne stolové hry, zahrať si pingpong alebo bedminton.  Počítame aj s premietaním filmov a dokumentov, vrátane dokumentov s mestskou tematikou ako súčasť diskusie o tom, ako má vyzerať moderné mesto. Pre najmenších budú súčasťou programu aj detské divadelné predstavenia.

Sledujte náš program, užite si verejný priestor a najmä povedzte nám svoj názor a staňte sa spolutvorcom nového Komenského námestia.