Kompostovanie

Kompost je život

Vedeli ste, že človek vyprodukuje priemerne 220-240 kg odpadu ročne? Z toho 20-45% môže tvoriť kompostovateľný odpad, z ktorého možno esteticky získať cenné hnojivo.
Upozornenie: Toto je stránka projektu z roku 2013.

Prečo kompostovať?

Pretože kompostovaním znížime množstvo a škodlivosť vlastných odpadov a ušetríme peniaze za ich odvoz a likvidáciu. Okrem toho, vyrobíme si tým kvalitné hnojivo do záhrady a ušetríme peniaze za jeho nákup. Pri správnom postupe kompost nezapácha.

Aké odpady sa dajú kompostovať?

V kompostovisku je možné kompostovať skoro všetky netoxické a chemicky neošetrené organické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti a na záhrade: Bioodpad z domácnosti (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, malé množstvá varených jedál – ale nie mliečne alebo mäsové výrobky, potraviny, čaj, kávový výluh, črepníkové kvety, vysušené kytice, zemina) Bioodpad zo záhrad (kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, výkaly od drobných hospodárskych zvierat, burina) Iný organický odpad (popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky)

Chcete kompostovať v byte?

V podstate Vám postačí aspoň jedna nádoba a násada dážďoviek. Pozrite si: leták o Vermikompostovaní [pdf, 2.5 MB] a návod ako si vyrobiť vermikompostér za 7 €!

Chcete kompostovať v rodinnom dome?

Pozrite si leták o Kompostovaní [pdf, 0.5 MB] a brožúry nižšie!

Chcete kompostovať so susedmi?

Vyplňte dotazník nižšie a prípadne si pozrite aj Komunitné kompostovanie, príručka pre komunitné spoločenstvá.
Viac informácií nájdete v častých otázkach o kompostovaní a v publikáciách nižšie.

Ďalšie informácie o kompostovaní

Materiály sú k dispozícii zdarma vo formáte pdf v sekcii príloha jednotlivých stránok:
Kompostovanie - leták [pdf, 0.5 MB]
Vermikompostovanie – dážďovkový kompost pre domácnosť a záhradu - leták [pdf, 2.5 MB]
Domáce kompostovanie - brožúra
Komunitné kompostovanie, príručka pre komunitné spoločenstvá - príručka
Postavte si kompostovisko - leták