Komunálne voľby 2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00.Dôležité termíny

20. 07. 2022 – Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev

30. 08. 2022 – Utvorenie miestnych volebných komisií

07. 09. 2022 – Prvé zasadanie miestnych volebných komisií