Zajtra: Polooblačno 24°C

Kontakt


Telefón

+421 259 356 111 (infolinka)

+421 259 356 166

+421 259 356 954 (dane a poplatky)

E-mail

info@bratislava.sk

Adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)

IČO

00603481

DIČ

2020372596

IČ DPH

SK2020372596