Zajtra: Ľahké sneženie 0°C

Kontakt

Telefón

+421 259 356 111 (infolinka)
+421 259 356 954 (dane a poplatky)

E-mail

info@bratislava.sk

Adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)

IČO

00603481

DIČ

2020372596

IČ DPH

SK2020372596


Otváracie hodiny

Primaciálne námestie 1

Služby občanom budú od 23.11. do odvolania otvorené nasledovne:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 – 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 – 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 – 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00, 12:30 - 14:00

Blagoevova 9 - Dane a poplatky

Podateľňa v Novej radnici je naďalej otvorená podľa normálnych otváracích hodín:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 – 17:00

Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:00

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:00

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:00

Piatok: 8:00 – 12:00, 12:30 - 15:00

Pokladňa v Novej radnici bude z prevádzkových dôvodov otvorená od 30.11.2020 (pondelok) do 10.12.2020 (štvrtok) nasledovne:

Pondelok: 8:00 - 12:00

Utorok: 8:00 - 12:00

Streda: 8:00 - 12:00

Štvrtok: 8:00 - 12:00

Piatok: 8:00 - 12:00

Služby občanom:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Pokladňa:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30

Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:30