Kontakt pre médiá

Oddelenie komunikácie a marketingu


Vedúci oddelenia:

Ivan Bašnák, MSc

Hovorkyňa:

Mgr. Katarína Rajčanová

Adresa:

Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne námestie 2

814 99 Bratislava

Telefón:

+421 2 59 356 615

+421 9 03 985 956

E-mail:
press@bratislava.sk