Kontakty pre občanov

Infolinka: +421 259 356 111
www: http://www.bratislava.sk
E-mail: info@bratislava.sk

  • Osvedčovanie listín a podpisov, tel.: +421 259 356 177, +421 259 356 635
  • Informácie pre dane a poplatky, tel.: +421 259 356 485, +421 259 356 954
  • Územný rozvoj a plán, tel.: +421 259 356 183
  • Infozákon, e-mail: 211@bratislava.sk
  • Sťažnosti, e-mail: staznosti@bratislava.sk
  • Mediačná kancelária

Adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)