Zajtra: Zamračené 10°C

Kontakty pre občanov

Infolinka: +421 259 356 111
www: http://www.bratislava.sk
E-mail: info@bratislava.sk

  • Osvedčovanie listín a podpisov, tel.: +421 259 356 177, +421 259 356 322
  • Informácie pre dane a poplatky, tel.: +421 259 356 166, +421 259 356 954
  • Správa nehnuteľností mesta, tel.: +421 259 356 635
  • Digitálna mapa, tel.: +421 259 356 485
  • Životné prostredie a mestská zeleň, tel.: +421 259 356 670
  • Územný rozvoj a plán, tel.: +421 259 356 183
  • Mediačná kancelária
  • Organizačná štruktúra magistrátu

Úradné a návštevné hodiny

OZNAM: V dňoch 12.10.2020 – 23.10.2020 bude pokladňa na Primaciálnom námestí č. 1 otvorená od 8:00 hod do 12:00 hod.


Adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)