Zajtra: Jasno 10°C

Kontakty pre občanov

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku a preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom a ochorením COVID-19 zatvárame pracovisko Služieb občanom na Primaciálnom námestí a na Blagoevovej ulici v Petržalke (vrátane Pokladní a Podateľní) s platnosťou od 16.3.2020 do odvolania.

Zatvorené sú tiež všetky verejné inštitúcie v správe hlavného mesta (Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, STaRZ, Mestská knižnica v Bratislave, ZOO, Archív mesta Bratislavy) do odvolania.

Zároveň vyzývame občanov, aby v komunikácii s mestom Bratislava používali dostupné elektronické prostriedky.

Infolinka: 02/ 593 561 11


Telefón: +421 259 356 111
www: http://www.bratislava.sk
E-mail: info@bratislava.sk

Úradné a návštevné hodiny

Adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)

  • Osvedčovanie listín a podpisov, tel.: +421 259 356 177, +421 259 356 322
  • Informácie pre dane a poplatky, tel.: +421 259 356 166, +421 259 356 954
  • Správa nehnuteľností mesta, tel.: +421 259 356 635
  • Digitálna mapa, tel.: +421 259 356 485
  • Životné prostredie a mestská zeleň, tel.: +421 259 356 670
  • Územný rozvoj a plán, tel.: +421 259 356 183
  • Koordinácia dopravných systémov, tel.: +421 259 356 198
  • Mediačná kancelária
  • Organizačná štruktúra magistrátu