Lepšie cesty a verejné priestory

Mesto bude tento rok vďaka vyšším príjmom opravovať výrazne viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Z daní z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.

Vedenie mesta jasne deklarovalo, že tieto navyše získané peniaze do mestskej kasy použije na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky. Že tieto financie budú investované do opravy ciest a chodníkov a do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave a že všetci Bratislavčania a Bratislavčanky dostanú informáciu, na čo sa takto získané peniaze použijú.

Plníme svoj sľub a zverejňujeme zoznam ciest, chodníkov a verejných priestorov, ktoré začneme rekonštruovať vďaka vyšším príjmom do mestskej kasy už v roku 2020. Vďaka týmto príjmom budeme môcť napríklad v tomto roku opraviť až 57 km jazdných pruhov namiesto pôvodne plánovaných 12 km.


Obchodná ulica

Nočný život je dôležitou súčasťou nášho mesta a Obchodná ulica patrí medzi najintenzívnejšie nočné zóny v Bratislave. V posledných rokoch je však spájaná s negatívnymi spoločenskými prejavmi. Vedenie mesta na zlepšení situácie intenzívne robí od svojho nástupu. Pripravujeme komplexný súbor opatrení, ktorý má okrem represívnej práce polície zahŕňať aj koordinovanú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi podnikov, obyvateľmi, či terénnymi pracovníkmi. Našim záujmom a cieľom je, aby Obchodná ulica a blízke okolie bolo kvalitným a bezpečným miestom v noci aj cez deň.

Od októbra 2019 do januára 2020 prebiehal na Obchodnej ulici sociologický výskum. Výskumné zisťovanie zamerané na možnosti podporných intervencií reagujúce na riešenie problematiky porušovania verejného poriadku a užívania návykových látok
na exponovaných miestach mesta Bratislava.

Jeho výsledky si môžete pozrieť v priloženom dokumente.