Lepšie cesty a verejné priestory

Mesto bude tento rok vďaka vyšším príjmom opravovať výrazne viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Z daní z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.

Vedenie mesta jasne deklarovalo, že tieto navyše získané peniaze do mestskej kasy použije na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky. Že tieto financie budú investované do opravy ciest a chodníkov a do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave a že všetci Bratislavčania a Bratislavčanky dostanú informáciu, na čo sa takto získané peniaze použijú.

Plníme svoj sľub a zverejňujeme zoznam ciest, chodníkov a verejných priestorov, ktoré začneme rekonštruovať vďaka vyšším príjmom do mestskej kasy už v roku 2020. Vďaka týmto príjmom budeme môcť napríklad v tomto roku opraviť až 57 km jazdných pruhov namiesto pôvodne plánovaných 12 km.