Zajtra: Polooblačno 13°C

Mediačná kancelária

Mediačná kancelária pri Magistráte hl.m. SR Bratislavy bude od 19. marca 2020 poskytovať svoje služby občanom Bratislavy online formou, po dohode, telefonicky, e-mailom, resp. cez skype. Na kontaktnej adrese admin@simars.sk majú záujemcovia možnosť dohodnúť si termín a spôsob online kontaktu.


Magistrát Hlavného mesta ponúka pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta možnosť využitia mediačnej poradne v priestoroch Primaciálneho paláca. Mediačná poradňa je otvorená každý pracovný štvrtok od 15:00 do 18:00 hod.

Bratislavčania môžu poradňu navštíviť v miestnosti č. 19 (resp. miestnosť č. 107) na prízemí Primaciálneho paláca. Úvodná konzultácia je zadarmo. Mediátori posúdia daný prípad a ak je vhodný na mediáciu, poskytnú informácie aký bude ďalší postup. Ak sa potom pre mediáciu Bratislavčania rozhodnú, služba je už platená.  

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, v ktorom tretia – neutrálna strana, mediátor, pomáha sporiacim sa dospieť k vzájomnej dohode. Je to spôsob ako konfliktnú situáciu vyriešiť konštruktívne a tak, aby všetky sporiace sa strany boli spokojné a výsledok považovali za svoju výhru. Mediácia dáva zároveň šancu pochopiť problém aj z druhej strany a pokúsiť sa nájsť spoločnú reč, čo pri súdnych konaniach nebýva možné.

V prípade, že sa chystáte využiť túto službu, pripravte si potrebné dokumenty k posúdeniu prípadu, a tiež kontakt na protistranu.

Kancelária

mail: admin@simars.sk

Adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)