Zajtra: Zamračené 8°C

Mediačná kancelária

Magistrát Hlavného mesta ponúka pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta možnosť využitia mediačnej poradne v priestoroch Primaciálneho paláca. Mediačná poradňa je otvorená každý pracovný štvrtok od 15:00 do 19:00 hod. v miestnosti č. 19, resp. č. 107.

Skúsení mediátori, registrovaní v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR Vám poradia, či je váš prípad vhodný na riešenie touto metódou. Úvodná konzultácia je poskytovaná bezplatne. Pomoc mediátora je spoplatnená v prípade, ak je spor možné vyriešiť mediáciou.

Bratislavčania môžu poradňu navštíviť v miestnosti č. 19 (resp. miestnosť č. 107) na prízemí Primaciálneho paláca. Úvodná konzultácia je zadarmo. Mediátori posúdia daný prípad a ak je vhodný na mediáciu, poskytnú informácie aký bude ďalší postup. Ak sa potom pre mediáciu Bratislavčania rozhodnú, služba je už platená.  

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, v ktorom tretia – neutrálna strana, mediátor, pomáha sporiacim sa dospieť k vzájomnej dohode. Je to spôsob ako konfliktnú situáciu vyriešiť konštruktívne a tak, aby všetky sporiace sa strany boli spokojné a výsledok považovali za svoju výhru. Mediácia dáva zároveň šancu pochopiť problém aj z druhej strany a pokúsiť sa nájsť spoločnú reč, čo pri súdnych konaniach nebýva možné.

V prípade, že sa chystáte využiť túto službu, pripravte si potrebné dokumenty k posúdeniu prípadu, a tiež kontakt na protistranu.

CENNÍK MEDIÁCIE
Mediácia v občianskych sporoch (rodinné spory, susedské spory, dedičské spory, komunitné spory):

  • nemajetkové: 20 €/h
  • majetkové: 60 €/h
  • kombinácia majetkových s nemajetkovými: 40 €/h

Mediácia v obchodných sporoch: 60 €/h
Mediácia v pracovnoprávnych sporoch: 30 €/h

Spísanie Dohody o začatí mediácie: 20 €
Spísanie dohody o mediácii: 45 €

pozn. Ceny sú vrátane DPH a účtujú sa aj za pred-mediačné aktivity

Kancelária

mail: mediacia@bratislava.sk

Návštevná doba
Adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)