Mediačná kancelária

OZNAM: Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa  od 29.11.2021 aktivita Mediačnej kancelárie Magistrátu hl.m. SR Bratislavy presúva do online priestoru. V prípade potreby konzultácie, respektíve pomoci pri riešení Vášho problému, nás, prosím kontaktujte na admin@simars.sk.

Magistrát Hlavného mesta ponúka pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta možnosť osobného využitia mediačnej poradne v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1. Mediačná poradňa je otvorená každý pracovný pondelok od 16:00 do 17:00.                                                                                                          

Súčasne rozširujeme možnosť poskytnutia osobnej služby mediátora aj každý pracovný utorok od 10:00 do 11:00 a od 15:00 do 16:00 na adrese Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, kancelária č. 207 s vyhradeným parkovaním a dostupnosťou MHD.                                             

Okrem osobnej návštevy majú záujemcovia možnosť poskytnutia mediácie aj online formou na mailovej adrese: admin@simars.sk, kde si tiež môžu dohodnúť služby mediátorov aj mimo vyššie uvedených konzultačných hodín.                                                                 

Úvodná konzultácia je zadarmo. Mediátori posúdia daný prípad a ak je vhodný na mediáciu, poskytnú informácie aký bude ďalší postup. Ak sa potom pre mediáciu Bratislavčania rozhodnú, služba je už platená. 

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, v ktorom tretia – neutrálna strana, mediátor, pomáha sporiacim sa dospieť k vzájomnej dohode. Je to spôsob ako konfliktnú situáciu vyriešiť konštruktívne a tak, aby všetky sporiace sa strany boli spokojné a výsledok považovali za svoju výhru. Mediácia dáva zároveň šancu pochopiť problém aj z druhej strany a pokúsiť sa nájsť spoločnú reč, čo pri súdnych konaniach nebýva možné. V prípade, že sa chystáte využiť túto službu, pripravte si potrebné dokumenty k posúdeniu prípadu, a tiež kontakt na protistranu.

Kancelária

mail: admin@simars.sk

Adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)