Zajtra: Dážď so snehom 1°C

Mestský kontrolór

Dokumenty v tejto časti umožňujú občanovi zoznámiť sa s výsledkami vnútornej kontroly samosprávy. Sú tu informácie týkajúce sa plánov a výsledných správ kontrolnej činnosti.

Návštevná doba:

Pondelok: 8:00 - 17:00

Utorok: 8:00 - 16:00

Streda: 8:00 - 16:00

Štvrtok: 8:00 - 16:00

Piatok: 8:00 - 15:00

Mestský kontrolór

Ing. Peter Šinály

Telefón: +421 254 414 518
E-mail: umk@bratislava.sk
Adresa:
Mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy
Námestie SNP č. 25, 2. poschodie
Primaciálne nám. č 1
814 99 Bratislava
(korešpondenčná adresa)

Plány

Stanoviská

Správy

Správy o výsledkoch kontrol za rok 2012
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2013
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2014
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2015
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2016
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2017
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2018