Mestský kontrolór

Dokumenty v tejto časti umožňujú občanovi zoznámiť sa s výsledkami vnútornej kontroly samosprávy. Sú tu informácie týkajúce sa plánov a výsledných správ kontrolnej činnosti.

Mestský kontrolór

Ing. Marián Miškanin, Phd.

Telefón: +421 254 414 518
E-mail: umk@bratislava.sk
Adresa:
Mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy
Námestie SNP č. 25, 2. poschodie
Primaciálne nám. č 1
814 99 Bratislava
(korešpondenčná adresa)

Plány

Stanoviská

Správy

Správy o výsledkoch kontrol za rok 2012
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2013
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2014
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2015
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2016
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2017
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2018
Správy o výsledkoch kontrol za rok 2019