Mestský ústav na ochranu pamiatok - výberové konanie