Zajtra: Polooblačno 11°C

Mnohodetné rodiny

Vzhľadom na skutočnosť, že Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky konštatoval, že finančný príspevok mnohodetným rodinám poskytovalo hlavné mesto nad rámec zákona o pomoci v hmotnej núdzi a jeho vyplácanie nemá oporu v legislatíve, poskytovanie tohto finančného príspevku sme museli pozastaviť.

Hlavné mesto si plne uvedomuje svoju zodpovednosť voči zraniteľnejším skupinám obyvateľstva a určite bude hľadať iné, adresnejšie alternatívy podpory, o ktorých bude informovať.