Obmedzenia pohybu v Bratislave

Vláda schválila nové obmedzenia, ktoré platia aj v našom meste od dnes 8.4. do pondelka 13.4. do 23:59. Cieľom vládnych opatrení je obmedziť stretávanie ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti a obmedziť pohyb obyvateliek a obyvateľov mimo domácnosti počas veľkonočných sviatkov. Túto Veľkú noc tak budeme musieť zvládnuť bez stretnutí s našou rodinou a blízkymi.  

Na obmedzenie pohybu sa vzťahuje viacero výnimiek, stále ale platí, že v prvom rade sa snažíme čo najviac zostať doma.

V nasledujúcich prípadoch bude možný pohyb na verejných priestranstvách aj počas sviatkov:

 • Presun do a zo zamestnania vrátane podnikateľov, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti 
 • Cesta na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie, krmiva pre zvieratá, tankovanie pohonných hmôt
 • Cesta na zabezpečenie základných potrieb pre cudziu osobu v rámci susedskej výpomoci alebo dobrovoľníctva, alebo za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný, v rámci územia mesta Bratislavy
 • Zabezpečenie starostlivosti o deti alebo zvieratá v rámci územia Bratislavy
 • Návšteva zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby
 • Výlet do prírody za účelom pohybu v rámci územia Bratislavy a Košíc
 • Účasť na pohrebe blízkej osoby

Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl budú vykonávať kontroly a môžete byť vyzvaní, aby ste sa preukázali občianskym preukazom, alebo platnou pracovnou zmluvou v prípade, že uplatnujete výnimku, kvôli ceste do práce. Hliadky Vás zároveň môžu vyzvať, aby ste vyplnili dotazník ohľadom Vášho pobytu mimo domácnosti.


Otázky a odpovede

Tu nájdete zoznam niektorých ďalších otázok a odpovedí. Nie na všetky životné situácie, ktorých sa vládne opatrenia dotknú, máme priame odpovede. Vo všeobecnosti ale platí, že ak domácnosť musíme opustiť, či už kvôli práci, nákupu alebo prechádzke v prírode, musíme sa naďalej správať zodpovedne, nosiť rúška a dodržiavať odstup od ľudí.

Od kedy platí obmedzenie pohybu a čo to v praxi znamená?

Obmedzenie platí od polnoci z utorka 7.4. na stredu 8.4. a platí do pondelka 13.4. 23:59. Počas tejto doby bude možné vychádzať z domu len v presne stanovených prípadoch. 

V akých prípadoch môžem vychádzať von počas trvania obmedzenia? 

Počas obmedzení bude možné vychádzať z domu len ak pôjde o jednu z nasledovných činností:

 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
 4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
 5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
 6. cesty na pohreb blízkej osoby,
 7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

 

Ak nemám trvalý pobyt v Bratislave, ale žijem a pracujem tu, môžem vychádzať v povolených prípadoch (napr. na nákup)?

Áno, v tomto prípade by mala polícia prihliadať na to, že v Bratislave žijete a bývate napr. v podnájme.

 

Bývam mimo Bratislavy, ale pracujem v Bratislave, budem musieť po ceste do zamestnania ukázať počas kontroly pracovnú zmluvu?

Pre uľahčenie presunu a pre urýchlenie kontroly Polícia SR odporúča preukázať účel vášho presunu. Polícia SR uviedla, že môžete, ale nemusíte použiť napríklad: pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, bloček z nákupu pri ceste naspäť do okresu, potvrdenie o neodkladnom výkone živnosti alebo podnikania, doklad o objednávke výkonu prác a i.

Pri prechode jednotlivými okresmi je potrebné pripraviť sa na to, že hliadkam Polície SR vyplníte dotazník so svojimi súkromnými a kontaktnými údajmi a účelom vášho presunu. Pravdivosť údajov budú policajti vyhodnocovať priebežne, napríklad aj počas vášho návratu do okresu, kde bývate.

Vláda zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti. Znamená to, že nemôžem ísť navštíviť ani rodinu, ktorá žije v rovnakom okrese?

Počas trvania obmedzení sa môžete stretávať iba s ľuďmi, s ktorými žijete v spoločnej domácnosti, teda nie je povolené ani stretávanie s inými príbuznými, či známymi.

 

Môžem počas obmedzení vyvenčiť psa?

Áno, výnimka hovorí aj o možnosti vykonať cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, vrátane zabezpečenia starostlivosti o domáce zvieratá.

 

Môžem sa v Bratislave pohybovať medzi jednotlivými mestskými časťami?

Áno, celá Bratislava sa berie ako jeden okres, je však potrebné brať do úvahy, že vychádzať je možné len v povolených prípadoch.

 

Môžem ísť v rámci Bratislavy počas trvania obmedzení do prírody? 

Áno, ale iba v rámci územia Bratislavy, pričom platí povinnosť vychádzať na verejnosť len s rúškom alebo inou vhodnou alternatívou, nestýkať sa s nikým, s kým nežijete v spoločnej domácnosti a dodržiavať odstup.

 

Ako bude kontrolované, že som vyšiel z domu naozaj len kvôli niektorej zo stanovených výnimiek? 

Podľa informácií od Polície SR budú policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy. Polícia bude tiež kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu a preto vyzýva, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti. 

Pri prechode jednotlivými okresmi je potrebné pripraviť sa na to, že hliadkam Polície SR vyplníte dotazník so svojimi súkromnými a kontaktnými údajmi a účelom vášho presunu. Pravdivosť údajov budú policajti vyhodnocovať priebežne, napríklad aj počas vášho návratu do okresu, kde bývate.

 

Aké budú sankcie za nedodržanie obmedzení? 

Policajti budú kontrolovať dodržiavanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (v prípade nenosenia rúška či inej alternatívy zakrytia úst a nosa je možná sankcia do 1 000 eur).