Obstarávanie verejné osvetlenie

Informácie o procese zabezpečenia výberu dodávateľa na verejné osvetlenie

Mesto naďalej vyvíja aktivity v súvislosti so zabezpečením výberu dodávateľa na poskytnutie služby verejného osvetlenia. Po zrušení postupu zadávania zákazky hlavné mesto pokračuje v úzkej spolupráci s UVO pri zabezpečovaní výberu dodávateľa. Cieľom mesta je čo najefektívnejšie a najtransparentnejšie zabezpečiť výber nového dodávateľa tak, aby Bratislava mohla modernizovať verejné osvetlenie.