Obstarávanie verejné osvetlenie

Informácie o procese zabezpečenia výberu dodávateľa na verejné osvetlenie

Mesto naďalej vyvíja aktivity v súvislosti so zabezpečením výberu dodávateľa na poskytnutie služby verejného osvetlenia. Po zrušení postupu zadávania zákazky hlavné mesto pokračuje v úzkej spolupráci s UVO pri zabezpečovaní výberu dodávateľa. Cieľom mesta je čo najefektívnejšie a najtransparentnejšie zabezpečiť výber nového dodávateľa tak, aby Bratislava mohla modernizovať verejné osvetlenie.

Audit verejného osvetlenia "Posúdenie súčasného stavu verejného osvetlenia" vypracovaného spoločnosťou Deloite bol vypracovaný za účelom prípravy verejného obstarávania pre zabezpečenie služieb verejného osvetlenia na území hlavného mesta SR Bratislava.

Posúdenie súčasného stavu verejného osvetlenia v Bratislave