Ochrana majetku

Chcete zveriť ochranu svojho majetku do rúk profesionálov? Ponúkame Vám riešenie - pripojenie na pult centralizovanej ochrany. Bezpečne ochránime Váš majetok pred nežiaducimi návštevníkmi. Pracujeme kvalitne, rýchlo, spoľahlivo a diskrétne.
Zákazníkom poradíme vo výbere bezpečnostného systému, poradíme ako správať, aby ste minimalizovali rizika okradnutia a vykonáme nevyhnutné kroky k pripojeniu Vášho objektu na náš pult centralizovanej ochrany a efektívnemu zásahu pracovníkov mestskej polície pri ochrane Vášho majetku.
 
Pripojenie objektu na náš pult  je možné realizovať :

  • prostredníctvom telefónnej siete,
  • prostredníctvom rádiovej siete mobilných  operátorov,
  • prostredníctvom rádiovej siete Global 2.

Svoju činnosť vykonávame od  roku 1996, kedy vznikol podnikateľský subjekt Hlavného mesta SR Bratislavy, prevádzka Gunduličova. Zásahovú činnosť na objekty vykonávajú pracovníci Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí v prípravnej etape vypracovávajú plán zásahu a oboznamujú sa  s lokalizáciou objektu.
Samotná funkcia pultu centralizovanej ochrany (PCO) spočíva v monitorovaní správ z EZS. Akákoľvek nepovolená zmena v stave chráneného objektu (neoprávnený vstup až po násilné vniknutie) je odovzdaný zo systému na objekte okamžite na PCO. Po prijatí  poplachového signálu operátor okamžite vysiela na miesto zásahovú skupinu – policajnú hliadku mestskej polície, ktorá priebežne informuje o stave na objekte.  Zásahová skupina je v neustálom rádiovom spojení s operátorom PCO. Takto je možné okamžite zaistiť súčinnosť napr. POLICIE, HASIČOV, ale aj kontaktných osôb.  Zásahová skupina vybavená technickými a donucovacími prostriedkami (vrátane krátkych guľových zbraní), vykoná  po príjazde k objektu jeho kontrolu, zasiahne proti  prípadnému páchateľovi a zabraní vzniku ďalších majetkových škôd.

Základné služby PCO

  • nepretržité sledovanie objektov operátorom PCO
  • v prípade prijatia signalizácie narušenia, vyslanie ozbrojenej zásahovej skupiny
  • využívanie  hesla pri výmene informácii o stráženom objektu
  • kontrola  automatických testov a spojenia v rádiovej sieti Global 2
  • sledovanie výpadkov siete a napätia záložného zdroja, informovanie užívateľov o týchto skutočnostiach
  • pravidelné mesačné zasielanie výpisov informácii z vášho objektu
  • súčinnosť zásahovej skupiny a servisného technika pri zisťovaní  príčin poplachu

V prípade záujmu o pripojenie stačí informovať telefonicky čísle 02-59980612, mailom na:  pco@mp.bratislava.sk , prípadne zaslať nezáväznú prihlášku, ktorá sa nachádza na našej webovej stránke www.pult.bratislava.sk. Tu nájdete aj všetky informácie ohľadne ochrany Vášho majetku a pripojenia na náš pult. Na požiadanie Vám zodpovieme všetky otázky ohľadne pripojenia a tiež poradíme ako vhodne zabezpečiť Váš majetok.

Pult centrálnej ochrany Hlavného mesta SR Bratislavy –  Váš pocit bezpečia !