Divadlo P. O. Hviezdoslava

Príspevková organizácia

Divadlo sa nachádza v bývalej budove Slovenskej národnej banky na rohu Laurinskej a Štúrovej ulice, postavenej v rokoch 1943 - 1947. Projekt vzišiel z verejnej súťaže na budovu banky a komorného divadla. Víťazmi súťaže sa stali architekti Ing. arch. Eugen Kramár a Ing. arch. Štefan Lukačovič.

V roku 1944 dokončili hrubú stavbu a ďalej sa pokračovalo len v stavbe bankovej časti. V roku 1948 sa rozhodlo o pridelení budovy Slovenskému národnému divadlu a začalo sa s vybavovaním budovy divadelnou technikou.

Stavbu realizovali domáce stavebné spoločnosti a technologické zariadenie divadelnej scény dodali zahraničné firmy Wiener Brückenbau a Siemens. Výtvarník František Gajdoš je zodpovedný za pôvodnú výzdobu hľadiska, foyerov a opony. Mozaikové okná vo foyeri vytvoril významný slovenský maliar Janko Alexy. Výstavba bola dokončená roku 1955 a ešte v tom istom roku sa činohra SND presťahovala z nevyhovujúcej historickej budovy do úplne nového, vlastného divadla.

Divadlo prešlo prvou rekonštrukciou v roku 1968, keď sa zmenilo usporiadanie hľadiska a znížil sa počet diváckych miest. Zatiaľ posledná modernizácia prebehla v prvej polovici 80. rokov a týkala sa predovšetkým javiskovej techniky a zázemia.

V roku 2007 ministerstvo kultúry odpredalo budovu Bratislave. Mesto Bratislava sa zaviazalo, že budova bude naďalej slúžiť na kultúrne účely.

V októbri 2009 prešlo divadlo do správy Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS). V roku 2013 sa v ňom uskutočnili bezbariérové úpravy. Repertoár divadla a programovú ponuku si môžete pozrieť na https://dpoh.sk/program/.


Vedenie

Mgr. Katarína Hulíková

riaditeľka

tel.: +421 903 623 400

e-mail: k.hulikova@bkis.sk

 

Valeria Schulczová

vedúca divadelného oddelenia DPOH

tel.: +421 907 795 340

e-mail: v.schulczova@bkis.sk


Kontaktné údaje

Divadlo P. O. Hviezdoslava
Laurinská 20
811 01 Bratislava

mail: dpoh@dpoh.sk

telefón: +421 2 59 103 134

(po – pi: 9:00 – 15:00 hod.)

http://www.dpoh.sk

Komentáre