Galéria mesta Bratislavy

Príspevková organizácia

Galéria mesta Bratislavy (GMB) vznikla v roku 1961 s poslaním zhromažďovať, spracovávať, vyhodnocovať, ochraňovať a kultúrne využívať hmotné dokumenty výtvarného diela, ktoré sa svojím obsahom alebo autorstvom viažu k Bratislave.

GMB organizuje ročne okolo 40 výstav slovenských a zahraničných umelcov. Okrem toho realizuje každoročne viacero výstav slovenského umenia vo významných múzeách a galériách po celom svete. K výstavám pravidelne vydáva katalógy a sprievodné materiály.

Od roku 1975 sa sídlom galérie stal jeden z najkrajších rokokových palácov Bratislavy - Mirbachov palác. Galéria má výstavné priestory  aj na Panskej ulici č.19 v budove Pálffyho paláca.
Na I. poschodí Mirbachovho paláca je stála expozícia stredoeurópskeho barokového maliarstva a sochárstva. Prízemie a II. poschodie je určené pre krátkodobé výstavy. Koncertná sieň v Mirbachovom paláci sa využíva na pravidelné koncerty.

V Pálffyho paláci sa nachádzajú stále expozície gotiky, umenia  19.a 20. storočia a Keltská mincovňa. Na I. poschodí sa nachádza projekt Pasáž od Mateja Kréna.


Vedenie

PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ, tel.: +421 254 435 102, e-mail: gmb@gmb.sk


Kontaktné údaje

Galéria mesta Bratislavy
Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

+421 254 435 102
+421 254 431 556-8
fax: +421 254 432 611

http://gmb.bratislava.sk

gmb@gmb.sk

Komentáre