Mestská knižnica

Príspevková organizácia

Mestská knižnica v Bratislave bola založená 1. októbra 1900 a patrí tak medzi najstaršie knižnice na Slovensku. Stav knižničného fondu je v súčasnosti takmer 300 tisíc zväzkov. Fondy Mestskej knižnice možno nájsť na troch miestach: v budove na Klariskej 16, kde je v rámci úseku odbornej literatúry a študovní aj ojedinelé oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, v budove na Laurinskej 5, kde je úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, a v budove na Kapucínskej 1-3, kde je úsek umenovednej a hudobnej literatúry a literatúry pre mládež.

V zrekonštruovaných priestoroch na Laurinskej 5 je bohatý knižničný fond (150 tisíc zväzkov) väčšinou voľne prístupný. Čitatelia tu nájdu pôvodnú literatúru v slovenskom, českom, maďarskom, nemeckom a iných jazykoch, čitáreň dennej tlače a časopisov so 40 titulmi novín a časopisov, študovňu a špeciálne služby. Súčasťou úseku je známa čitáreň Červený rak v mestskej priekope pri Michalskej bráne.

Od roku 1991 Mestská knižnica vychádza v ústrety zrakovo postihnutým občanom z Bratislavy a okolia v oddelení pre nevidiacich a slabozrakých. Na špeciálne pomôcky okrem radnice prispeli viacerí sponzori a spolupracovníci: nebohá princezná Diana, Únia nevidiacich a slabozrakých, Knižnice a tlačiarne v Levoči,, Štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA, Fond Kanady a i. Toto pracovisko bezplatne poskytuje zvukové knihy na magnetofónových kazetách - beletriu, rozprávky, literárno-dramatické pásma, náboženskú literatúru, humoristické nahrávky, odbornú literatúru, jazykové kurzy, zvukové časopisy, časopisy v Braillovom písme. Mestská knižnica umožňuje ich čítanie pomocou TV lupy VOYAGER, písanie na Pichtovom písacom stroji, počúvanie kaziet v knižnici na magnetofóne so slúchadlami a prostredníctvom počítača získanie informácie o zvukových knihách s možnosťou hlasového výstupu alebo zväčšenia informácií na obrazovke.


Vedenie

Mgr. Juraj Šebesta, riaditeľ, tel.: +421 254 433 244, e-mail: bratislava@mestskakniznica.sk


Kontaktné údaje

Mestská knižnica
Klariská 16
814 79 Bratislava
+421 254 433 244-6

Laurinská 5
814 79 Bratislava
Tel.: +421 254 431 316

Kapucínska 1-3
814 79 Bratislava
Tel.: +421 254 435 718

http://www.kniznica.bratislava.sk

http://www.mestskakniznica.sk

bratislava@mestskakniznica.sk

Komentáre