Mestský parkovací systém spol. s r.o.

Obchodná spoločnosť

Spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r. o., bola založená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 516/1997 zo dňa 15.4.1997, so 100% majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. Spoločnosť bola založená za účelom prípravy, realizácie a prevádzkovania jednotného systému parkovania v Bratislave vrátane prípravy a realizácie výstavby hromadných parkovacích a garážových zariadení. Dňa 1.11.2014 bola spoločnosť zrušená a vstúpila do likvidácie.


Vedenie

Vedenie


Kontaktné údaje

Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Biela 6
Bratislava 811 01

+421 254 433 281

http://www.mepasys.eu

mepasys@ba.psg.sk

Komentáre