Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera

Základná umelecká škola

  • tanečný, výtvarný, hudobný odbor
  • štátna

Vedenie

Mgr. Erika Fáberová, riaditeľka, tel.: +421 253 632 475


Mgr. art. Jana ŠANTAVÁ, štatutárna zástupkyňa riaditeľky, hra na klavíri, +421 2 534 129 19 

doc. Mgr. art. LUCIA PAPANETZOVÁ, ArtD., zástupkyňa riaditeľky +421 2 534 129 19 


Kontaktné údaje

Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera - Sklenárova 5
Sklenárova 5
821 09 Bratislava-Ružinov

+421 253 412 919

http://www.zussklenarova.sk

lrajtera@zussklenarova.sk

skola@zussklenarova.sk

Komentáre