Pridajte ruku k dielu!

  • Pri chôdzi zvoľte vhodnú obuv a zvýšte svoju opatrnosť. Zimná údržba je technicky a najmä finančne mimoriadne náročná. Jej cieľom je zlepšiť schodnosť a nie vytvoriť suchý chodník. Najmä pri výdatnom snežení je povrch aj na relatívne nedávno odhrnutom chodníku menej bezpečný ako pri suchom počasí.
  • Odhrňte, prosím, chodník pred svojím domom. Aj keď vám to zákon už neprikazuje, keď chytíte do rúk lopatu a odhrniete čo i len krátky úsek pred svojím bydliskom, pomôžete nášmu mestu zabezpečiť lepšiu schodnosť chodníkov oveľa rýchlejšie a spravíte aj niečo pre seba. Dodávatelia majú totiž pri väčšine chodníkov lehotu na ošetrenie povrchu až do 24 hodín od ukončenia sneženia. Stačí, ak nezávisle od šírky chodníka odhrniete koridor v šírke 1 metra.
  • Pretrvávajúce problémy nahláste na HOTLINE linku zimnej údržby. Aj pri zapojení mestských policajtov a vodičov MHD do monitorovania situácie, každý dobrý podnet od obyvateľa alebo obyvateľky nám pomôže reagovať na meniacu sa situáciu ešte pružnejšie. Volajte alebo píšte na tel. číslo +421 259 356 777, e-mail: zima@bratislava.sk
  • Pri parkovaní neblokujte chodník. Pojazdná technika je kľúčová pre údržbu chodníkov a potrebuje minimálne 1,5 metra voľnej šírky na prejazd. Ak pri parkovaní nenecháte na chodníku dostatočný priestor na prejazd, tento úsek bude musieť počkať na ručnú čatu a zostane neodhrnutý oveľa dlhšie.  
  • Venujte zvýšenú pozornosť jazde autom. Aj odhrnutá a posypaná cesta predstavuje v zime zvýšené riziko šmyku.
  • Pokiaľ nemusíte ísť autom, presadnite radšej do MHD. Počas sneženia sa premávka v meste nevyhnutne spomalí. Na našich, už aj tak preťažených cestách sa vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok tvoria ešte väčšie zápchy. Výrazne sa tým komplikuje prejazd zimnej techniky, čím sa ešte viacej zhoršuje zjazdnosť vozovky. Pokiaľ v ten deň nevyhnutne nepotrebujete použiť auto, presadnite radšej do MHD. Pomôžete tak udržať cesty prejazdnejšie pre zimnú techniku a sami sa do svojho cieľa dostanete rýchlejšie.
  • Pomôžte svojej mestskej časti. Novelou cestného zákona prešla povinnosť starostlivosti o chodníky na mestá a obce, občania ale stále môžu pomôcť na dobrovoľnej báze pri odpratávaní snehu z obecných chodníkov. Počas mimoriadne výdatného sneženia alebo v prípade kalamity sa zíde každá pomocná ruka. Najefektívnejšie je, ak pomôžeš v mestskej časti, kde bývaš a viaceré mestské časti budú na koordináciu takejto pomoci pripravené. Nižšie nájdeš kontaktné údaje väčšiny mestských častí. 

  • Staň sa členom mestskej dobrovoľníckej čaty rýchleho nasadenia. Počas mimoriadne výdatného sneženia alebo v prípade kalamity aj mesto privíta pomoc s údržbou kritických úsekov, ako sú najmä vysoko frekventované a kopcovité úseky. Zriadili sme preto špeciálnu dobrovoľnícku čatu rýchleho nasadenia, ktorá bude v koordinácii s mestským dispečingom pružne reagovať na kritické situácie. Ak chceš nášmu mestu pomôcť a dozvedieť sa viacej o zimnej údržbe, napíš na zima@bratislava.sk. Čas, ktorý vieš mestu venovať, si vždy určuješ sám. Pred očakávaným snežením ťa budeme kontaktovať, aby sme si potvrdili tvoju dostupnosť.

Kontakty na mestské časti pre dobrovoľníčky a dobrovoľníkov

Staré Mesto – starostka@staremesto.sk

Lamač – dobrovolnictvo@lamac.sk

Ružinov – darina.moravcova@rpvps.sk

Devín – starostka@devin.sk

Vrakuňa – starosta@vrakuna.sk

Devínska Nová Ves – starosta@mudnv.sk

Záhorská Bystrica – starosta@zahorskabystrica.sk

Nové Mesto – sekretariat@banm.sk

Rača – matus.cupka@raca.sk

Jarovce – starosta@jarovce.sk

Vajnory – vlcek@vajnory.sk

Karlova Ves – prednostka@karlovaves.sk

Čunovo - miestnyurad@mc-cunovo.sk

Dúbravka – karol.zrunek@dubravka.sk

Rusovce - straka@bratislava-rusovce.sk 

Podunajské Biskupice - eduard.vandriak@mupb.sk