Čiastočná uzávierka Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Karloveská, Kuklovská, M. Schneidra Trnavského


Komentáre