Rozumná Bratislava 2030

Takmer každá moderná technológia, produkt sa na trhu snaží byť smart. Máme smart telefóny, autá, práčky, aplikácie... Slovo smart sa stalo aj vďaka tomu populárnym (tzv. buzzwordom - slovo alebo fráza, ktoré sa stali aktuálne populárne). Aj preto keď sa povie smart, väčšina z nás si predstaví modernú technológiu, inováciu, moderné riešenie, vedcov a vývojárov...

SMART MESTÁ,  MESTÁ BUDÚCNOSTI

Populárny pojem smart sa stal aj súčasťou názvu  koncepcie rozvoja miest - tzv. smart cities.  Koncept smart city vznikol v roku 2011 a stal sa jedným z priorít Európskej únie.  Čo si teraz predstavíte pod pojmom smart city? 

Aj CITY má city 

Byť smart, byť chytrý však nie je len o tom, akú technológiu máme. Je to ako s fotením, môžete mať najlepší foťák, ale keď nemáte cit pre kompozíciu, trpezlivosť a vedomosti, sotva spravíte kvalitný záber.
Takže áno, na jednej strane sú technológie a inovácie, ktoré nám majú zlepšiť a zjednodušiť život, ale na druhej strane tej istej mince je tu rozsiahla forma spolupráce a vzťah k prostrediu. 

TAKŽE SMART MESTO JE?

Neexistuje žiadny jednotný, všeobecne uznávaný prístup, ktorý by presne definoval smart mesto. Tak ako neexistuje univerzálna definícia pojmu láska, každá je iná, tak ako každé mesto je iné a potrebuje rozdielne  smart riešenia. Ak by sme to však mali povedať úplne zjednodušene, tak  rozumné mesto je také, v ktorom sa nám dobre žije,  s ktorým sa dobre komunikuje a spolupracuje, v ktorom sa cítime dobre a ktoré nám ponúka príležitosti rásť. 

Život je pohyb a práve pohyb v meste je mobilita, takže mesto, v ktorom sa nám dobre žije, hýbe a parkuje, hľadá smart riešenia práve v oblasti mobility. Komunikácia je základom v každom vzťahu a ani u smart mesta to nie je iné. Komunikáciu zastrešuje práve rozumné riadenie mesta a jeho správa.  Informovanosť je jednou z kľúčových tém smart miest a to práve prostredníctvom zbierania a poskytovania dát.  Mesto, v ktorom sa cítime dobre, je čisté, pekné a dobre sa v ňom dýcha, a to je práve alarmujúca téma životného prostredia.  Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa sťahujeme do miest, je práve práca a možnosť zisku. Smart mesto ma za úlohu ponúknuť priestor a podmienky pre podnikateľskú sféru, podporiť obehové hospodárstvo, zdieľanú ekonomiku... 

Keby bolo keby, všetci by sme boli smart, ale...

Ciele a vízie smart miest nie sú len chytré, ale aj krásne. Dôležitejšie ako cieľ je však práve v tomto momente cesta, akou to dosiahnuť. A jednou z tých ciest a kľúčovými hráčmi k dosiahnutiu spoločného cieľa, ktorým je kvalitný život v meste, ste práve aj Vy . Áno, myslím presne Vás, čo čítate tento riadok. Pretože práve Váš názor, postoj a záujem je v tomto bode nesmierne dôležitý. Ak máte teda záujem o kvalitnejší život v meste a zaujíma Vás, akú koncepciu sme pripravili práve pre mesto Bratislava, zapojte sa do úvodného dotazníka koncepcie smart city: Rozumná Bratislava 2030. 

12 oblastí koncepcie : Bratislava rozumné mesto 2030

Každé rozumné mesto má svoj individuálny prístup k smart riešeniam. Bratislava sa rozhodla hľadať rozumné riešenia v dvanástich oblastiach: 1. Správa mesta, 2. Mobilita, 3. Energetika, 4. Životné prostredie, 5. Obehové hospodárstvo, 6. Podnikanie, 7. Verejný priestor,
8. Sociálna inklúzia, 9. Vzdelávanie, 10. Kultúra, 11. Cestovný ruch, 12. Šport.

správa mestamobilitaenergetikaživotné prostredieobehové hospodárstvopodnikanieverejný priestorsociálna inkúziavzdelávaniekultúracestovný ruchšport 

Koncepcia smart city: Bratislava rozumné mesto 2030

V dokumente  sa okrem 12 oblastí dozviete tiež  o jej cieľoch, spolupráci, hlavných výzvach a ceste, ktorá viedla k vytvoreniu dokumentu. Aj váš názor a komentáre prispeli k aktuálnej verzii dokumentu. Ďakujeme :)

Aktualizovaná verzia Bratislava rozumné mesto 2030:

Bratislava rozumné mesto 2030

Vyhodnotenie DOTAZNÍKA

Do dotazníka ku koncepcii sa zapojilo 737 z vás. A 92 využilo možnosť napísať komentár. Aj vaše názory nám pomohli vytvoriť aktuálnu verziu koncepcie, za čo vám ďakujeme. Výsledky sú znázornené pomocou grafov.

Vyhodnotenie dotazníka