Sekcia informatiky a dátovej politiky

Ing. Lukáš Sojka, riaditeľ sekcie

lukas.sojka@bratislava.sk

02/ 59 356 224

Lukáš Sojka sa narodil v Pardubiciach. Viac ako 10 rokov pôsobil v oblasti sieťovej bezpečnosti a rozvoja dátových služieb v spoločnostiach zo súkromnej i štátnej sféry. V rokoch 2007 – 2016 pôsobil v spoločnosti Slovak Telekom, kde mal na starosti správu produkčných systémov spoločnosti, návrh a dizajn nových riešení technológií či implementáciu sieťových a bezpečnostných zariadení na rôznych platformách. V roku 2016 pracoval ako vedúci odboru informačných technológií v Národnej diaľničnej spoločnosti, kde zabezpečoval tvorbu strategických plánov rozvoja v oblasti dátových služieb. 

V Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby pôsobil od februára 2017, kde nastúpil ako riaditeľ sekcie prevádzky infraštruktúry a od októbra 2017 do novembra 2018 pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.
Medzi jeho najvýznamnejšie zrealizované projekty patrí redizajn vládnej siete GOVNET, spustenie platby kartou pre služby Ministerstva vnútra SR, umožnenie vzdialeného nahrávania certifikátov do občianskych preukazov, spustenie centrálneho úradného doručovania, spustenie projektu eIDAS či rozvoj funkcionalít elektronických schránok.

Na magistráte má na starosti prevádzku a rozvoj IT systémov, prevádzku elektronických služieb, zabezpečovanie služieb geo-priestorových systémov, prevádzku a rozvoj metropolitnej optickej siete ako aj rozvoj dát a dátovej politiky.


Oddelenie dátovej politiky a analýz

Mgr. Pavol Škápik

vedúci oddelenia

Oddelenie mestského informačného systému

Mgr. Marcel Varenits

vedúci oddelenia

Oddelenie geoinformačného systému

Ing. Mgr. Vladimír Bednár

vedúci oddelenia