Semafor COVID-19


Vysvetlivky

Reprodukčné číslo

Priemerná hodnota, ktorá vyjadruje, koľko ľudí nakazí 1 pozitívny prípad. Toto číslo sa môže meniť zo dňa na deň a ovplyvňuje ho aktuálne správanie obyvateľov a dodržiavanie hygienických opatrení.

Prevalencia

Počet všetkých registrovaných aktívnych prípadov na 100 000 obyvateľov.

Super-propagačná udalosť

Udalosť, na ktorej sa nakazilo viac ako 5 ľudí (hromadné podujatia, oslavy, svadby, diskotéky atď.).

Incidencia

Počet nových prípadov na 100,000 obyvateľov za 14 dňové obdobie


Fáza sa aktivuje, ak sú splnené minimálne 2 aktuálne hodnoty, ktoré ju definujú.