Sociálne znevýhodnení

Koncepcia pomoci ľuďom bez domova na roky 2018-2023

Prehľad počtu klientov v mestských zariadeniach