Športoviská v Bratislave

Dotazník o športoviskách v Bratislave

Oddelenie školstva, športu a mládeže v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy organizuje prieskum o športovej infraštruktúre.

Zámerom prieskumu je zapojiť do športových alebo pohybových aktivít čo najviac obyvateľov Bratislavy. Získané informácie z prieskumu budú slúžiť pri budovaní nových športovísk.

Pomôžte nám s tvorbou nových, kvalitných verených priestorov a dajte nám prostredníctvom dotazníku vedieť, ako by ste športovú infraštruktúru v Bratislave zlepšili.

Vážená obyvateľka, vážený obyvateľ Bratislavy, radi by sme sa Vás spýtali, čo môže mesto urobiť, aby športovalo stále viac ľudí. Do tvorby mesta a verejných priestorov chceme zapájať čo najviac občanov a zlepšovať tak kvalitu ich života a poskytovaných služieb. Chceli by sme Vás preto požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého vyplnenie zaberie asi 5 minút.

Našim cieľom je zistiť, aký je vzťah obyvateľov k športu, aké športoviská v Bratislave chýbajú, ako Bratislava využíva svoj potenciál. Dotazník je určený nielen pre športovcov, ale aj pre ľudí, ktorí nemajú o šport záujem.

Bližšie informácie o prieskume zistíte priamo v dotazníku. Ďakujeme, že sa podieľate na tvorbe mesta a mestských priestorov.