Ako ďalej s Komenského námestím?


Účastníci a účastníčky procesu vnímajú kvality námestia a jeho okolia, želajú si a podporujú jeho zmenu, ktorá pomôže posilniť identitu priestoru a  ponúkne jedinečné, lokalitou inšpirované využitie v  spolupráci so susediacimi kultúrnymi inštitúciami.


Vidia námestie ako bezbariérový zelený priestor s vyššími stromami a  vodozádržnými opatreniami, bez áut, bez horúčavy a s príjemnou mikroklímou a s mobiliárom, ktorý podporuje funkciu oddychu, kultúry, dialógu medzi generáciami a rozvoja komunity.


„Zaujímavé je aj vymedzenie sa voči tomu, čo ľudia na námestí nechcú,“ povedala Zora Pauliniová z Kancelárie participatívneho plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorá proces viedla. „Podľa výstupov z participácie si ľudia myslia, že na námestí by sa mali uskutočňovať aktivity, ktoré nebudú dominovať (nie parkovanie, nie čisto športový charakter, nie hlučné prevádzky a akcie, nie komerčné a politické akcie či obsadenie priestoru turistami).“


O výstupy z procesu sa bude opierať aj Útvar tvorby mestských priestorov MIB, ktorý dočasné využitie námestia na leto pripravuje. „Budeme pracovať s mobilnou zeleňou, tieniacimi prvkami, vytvárať priestor pre oddych či organizovanie aktivít komorného charakteru, napríklad výstav, stretnutí či aktivít pre deti,“ uviedla Natália Puschmannová z tohto útvaru MIB.


Priestor bude v tejto podobe fungovať do momentu, kým na území nedôjde ku komplexnej rekonštrukcii, ktorej bude predchádzať súťaž, pripravovaná Útvarom súťaží MIB. Tá bude vyhlásená po prejednaní a dohode so Slovenským národným divadlom.

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre