Bezpečnosť v meste


Najvýraznejším problémovým miestom v centre mesta je bezpochyby Obchodná ulica a okolie Hurbanovho námestia. Uvedomujeme si, že trvalá prítomnosť policajných zložiek na tejto ulici je dôležitá. Preto sme už v marci predĺžili počas piatkov a sobôt čas, kedy sú na Obchodnej ulici prítomné hliadky mestskej polície.  Aktuálne tento čas ešte predlžujeme a posilňujeme hliadky aj o psovoda.  

Zároveň robíme všetko preto, aby sme v krátkom čase na Obchodnej ulici zriadili stanicu mestskej polície, ktorá trvalo zvýši prítomnosť bezpečnostných zložiek v tomto mieste. Našli sme vhodný priestor, ktorý vyhovuje požiadavkám novej vízie fungovania mestskej polície. Následne sme však potrebovali riešiť vrátenie tohto priestoru, keďže išlo o majetok mesta zverený bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Toto sa nám podarilo presadiť a mohli sme začať s prípravami priestoru pre potreby policajnej stanice. Vypratali sme ho po predchádzajúcej prevádzke. Začíname s búracími prácami a rekonštrukciou. Prechádzame administratívnymi procesmi schvaľovania na stavebnom úrade mestskej časti a Krajskom pamiatkovom úrade.

Zriadením tejto novej stanice zavádzame celkom nový model fungovania mestskej polície, ktorý nielen v Bratislave, ale ani na Slovensku nemá obdobu. Chceme, aby polícia bola ešte viac otvorená ľuďom. Na tomto novom pracovisku budú môcť podávať podnety na rušenie verejného poriadku, sťažnosti a žiadosti o informácie, v prípade núdze tu nájdu bezpečný priestor. Súčasne bude na stanici pôsobiť tím špeciálnej zásahovej jednotky – vytipovali sme kandidátov z radov mestských policajtov s najlepšími predpokladmi na pôsobenie v ohrozených lokalitách. V nasledujúcich týždňoch prejdú výcvikom, ktorý sa zameria na špeciálne zručnosti aj špecifické vedomosti o pôsobení v takýchto lokalitách. Zásahová jednotka bude pripravená na okamžitú akciu. Poloha nového pracoviska umožňuje rýchly a operatívny zásah hliadok pri narušení verejného poriadku, ako aj bežný výkon služby.

Okrem zriadenia novej policajnej stanice pracujeme aj na rozšírení kamerového systému na Obchodnej ulici. A, samozrejme, tak ako doteraz, aj naďalej budeme pokračovať v rokovaniach s policajným zborom, s ktorým máme spoločný záujem na zlepšení situácie a vzájomnej spolupráci.

Represívna práca polície je však len jeden z nástrojov, ale určite nie jediný.

Keď chceme zmeniť celkovú situáciu na tejto ulici a v jej okolí, musíme rovnako intenzívne robiť aj množstvo opatrení s jednotlivým aktérmi života na tejto ulici. Preto už niekoľko mesiacov komunikujeme s obyvateľmi aj prevádzkami. Mali sme individuálne stretnutia aj skupinové diskusie. O probléme na Obchodnej ulici sme sa rozprávali so všetkými dôležitými stranami – denné prevádzky, nočné prevádzky, policajný zbor, obyvatelia. Okrem oficiálnych štatistík polície a záchrannej zdravotnej služby o incidentoch na Obchodnej ulici, sú pre nás kľúčové bezprostredné skúsenosti a odporúčania Bratislavčaniek, Bratislavčanov, návštevníkov, ako sa v tejto lokalite cítia. Za týmto účelom sme zrealizovali online prieskum, kde sa nám podarilo získať viac ako 3600 odpovedí na vnímanie bezpečnosti a nočného života na Obchodnej ulici. Urobili sme stretnutie s nočnými prevádzkami, kde sme jasne pomenovali, že situácia sa musí zmeniť a doterajší systém nebudeme tolerovať. Žiadame od prevádzkarov zmeny. V najbližšom období predstavíme systém certifikácie podnikov, ktorý po vzore zo zahraničia bude motivovať prevádzky k tomu, aby k zdraviu a bezpečnosti svojich zákazníkov, ale aj ku kvalite života okolitých obyvateľov, pristupovali zodpovednejšie. Kladieme napríklad dôraz na zníženie hluku, zodpovedný prístup k podávaniu alkoholu a najmä zodpovednosť za bezpečnosť a poriadok verejného priestoru v okolí podnikov. Máme už aj prvé prevádzky, ktoré prejavili záujem o školenia personálu a zavádzanie nových štandardov.

„Tvrdé opatrenia zo strany polície a mestskej polície sú nevyhnutnosťou, ale nedokážu pokryť celý problém Obchodnej ulice. O to viac potrebujeme tlačiť aj na zodpovednosť prevádzkarov za to, čo sa deje nielen v ich podniku, ale aj vo verejnom priestore mimo neho. Lebo aj na tom sa podieľajú ich zákazníci. A presne k tomuto smeruje snaha vedenia mesta – zainteresovať do riešenia problému všetkých, ktorí k nemu prispievajú a nespoliehať sa len na vyššiu prítomnosť polície,“ uzavrel primátor Bratislavy, M. Vallo.

Súvisiaci obsah

Komentáre