BID: Väčšine kariet SeniorPas sa končí platnosť. Ich predĺženie bude automatické.


„Väčšine dopravných kariet SeniorPas, vďaka ktorej cestujúci nad 70 rokov môžu využívať služby bezplatnej prepravy s ročným predplatným cestovným lístkom, sa 1. novembra 2020 končí ich 5-ročná platnosť. Aby počas pandémie COVID-19 nemuseli ich držitelia navštevovať predajné miesta, zabezpečili sme automatické predlžovanie platnosti SeniorPasov na dostupných predajných zariadeniach,“ povedala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s.

Cieľom tohto opatrenia je minimalizovať počet osôb na predajných miestach. Práve seniori patria medzi najohrozenejšie skupiny ochorením COVID-19. Z toho dôvodu pristúpila Bratislavská integrovaná doprava, a.s. k riešeniu, ktoré má za cieľ eliminovať možnosť prenosu nákazy a zároveň zjednodušiť prístup k cestovaniu verejnou dopravou.

„Predlžovanie platnosti dopravných kariet SeniorPas prebehne automaticky. Držiteľ karty ju priloží k čítačke zariadenia a systém automaticky predĺži jej platnosť. Zároveň automaticky na kartu zapíše nový predplatný cestovný lístok SeniorPas s ročnou platnosťou. Predĺženie platnosti samotnej karty aj so zapísaním bezplatného ročného predplatného cestovného lístka bude mať platnosť 365 dní,“ doplnil Miloš Kubalík, vedúci oddelenia ekonomiky dopravy BID, a.s.

K predĺženiu platnosti dopravnej karty SeniorPas a zapísaním nového 365 dňového predplatného cestovného lístka dôjde od 1. novembra 2020 po priložení karty k čítačkám na týchto zariadeniach:

    • Červené multifunkčné predajné automaty (nachádzajú sa na vybraných miestach v Bratislave na železničných staniciach v celom regióne.) – cestujúci priloží kartu k čítačke.
    • Označovače cestovných lístkov na nástupištiach železničných staníc - držiteľ karty stlačí tlačidlo „INFO“ a priloží kartu k čítačke.
  • U vodičov prímestskej autobusovej dopravy.

Senior má na dopravnej karte SeniorPas uvedený presný dátum platnosti karty. Cestujúci by si mal dôsledne pozrieť tento termín. Novú platnosť bude možné predĺžiť priložením k niektorému zo zariadení najskôr v posledný deň platnosti karty. Teda ak sa platnosť karty končí 2. novembra 2020, predĺženie platnosti bude možné najskôr 1. novembra 2020. Ak sa platnosť dopravnej karty končí napríklad 17. novembra 2020, predĺženie platnosti bude možné najskôr 16. novembra 2020.

Súvisiaci obsah

Komentáre