Blíži sa vyhodnotenie najlepších študentských tímov projektu MUNISS v Bratislave


Po slávnostnom otvorení MUNISS 18. januára v Brne sa následne 1. marca konal na pôde bratislavského magistrátu odborný workshop zameraný na riešenie jedného z najdôležitejších verejných priestranstiev Bratislavy - Obchodnej ulice, ktorý nadväzoval na minulý ročník s názvom „Rubiková kocka smart mesta Bratislavy“.


Do medziuniverzitnej súťaže sa tohto roku zapojilo 5 súťažných tímov – 2 slovenské, 3 české z STU v Bratislave a Masarykovej univerzity, VUT v Brne a Mendelevovej univerzity. Kým slovenské tímy hľadali rozumné spôsoby pri premene Obchodnej ulice a priestranstva pred hotelom Crowne Plaza v jej bezprostrednej blízkosti na príjemnejšie miesto pre život, české tímy sa zamerali na smart riešenia pre novú mestskú štvrť v Brne. Novinkou tohto ročníka bolo zároveň rozšírenie súťažnej úlohy o sociálny a environmentálny faktor, pokiaľ ide o riešenie a zmierňovanie negatívneho javu bezdomovectva a udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou.


Jednotlivé súťažné návrhy posudzovala odborná komisia zložená zo zástupcov mesta Bratislavy , STU a expertov z Technickej univerzity v Drážďanoch.


Slávnostné ukončenie projektu MUNISS v stredu 6. júna bude pozostávať z 2 častí:

Oficiálna časť (10:00 – 11:45 h) v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca spojená so slávnostným aktom vyhlasovania víťazov

Neoficiálna časť (14:15 – 17:00 h) na Ústave manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Vazovova 5, 5.poschodie, miestnosť 1, kde sa uskutoční verejná diskusia na tému Smart city


Harmonogram podujatia, streda 6. júna:


Miesto: PRIMACIÁLNY PALÁC
 
10:00                         Otvorenie podujatia

10:00 – 10:30             Úvodné príhovory

Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislava

Jaroslav Kacer, námestník primátora mesta Brno pre oblasť Smart City

Oliver Moravčík, prorektor STU Bratislava

Petr Smutný, prodekan pre zahraničné vzťahy Masarykovej Univerzity Brno

Jan Žák, hlavný koordinátor projektu Muniss, Masarykova Univerzita Brno


10:30 – 11:15             Prezentácie 5 súťažných tímov

11:15 – 11:30              Vyhlásenie výsledkov

11:30 – 11:45             Odovzdanie cien víťazným tímom


Miesto: ÚSTAV MANAŽMENTU, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 5.poschodie, miestnosť 1

14:15 – 17:00             Začiatok neoficiálnej časti – verejná diskusia na tému Smart city

 
Súčasťou neoficiálnej časti na Ústave manažmentu STU na Vazovovej 5 v Bratislave, realizovanom v spolupráci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Ústavu manažmentu STU a občianskeho združenia Obchodná ulica a okolie, budú aj prezentácie návrhov jednotlivých študentských tímov, ktorí pracovali na riešení Obchodnej ulice v rámci medziuniverzitnej súťaže MUNISS. Tak aj verejnosť bude mať možnosť dať svoj hlas riešeniu, ktoré ich osloví najviac alebo si zahrať interaktívnu plánovaciu hru. V rámci programu bude možnosť sa stretnúť a porozprávať nielen o budúcnosti Obchodnej ulice so zahraničnými hosťami a odborníkmi z univerzity v Ríme, Viedne a Brna ako i z domácej univerzity STU v Bratislave.

 
V predchádzajúcom ročníku sa do medziuniverzitnej súťaže MUNISS, ktorá zapája mladých ľudí do diania v samospráve, zapojilo 6 tímov zo 4 univerzít a 2 krajín. Kvalita navrhovaných smart riešení bola veľmi vysoká, o prvé miesto za riešenie témy Obchodnej ulice sa delili dva víťazné tímy (študenti Ústavu manažmentu STU  a Fakulty architektúry STU a partnerských univerzít z Brna), ktoré svojimi inšpiratívnymi návrhmi vytvorili pre hlavné mesto zaujímavý zásobník ideí, návrhov a projektov, ktoré môžu byť začiatkom pozitívnych „smart“ zmien na Obchodnej ulici.


Jedným z výstupov bude informačná brožúra o projekte MUNISS, o študentských návrhoch, o spolupráci mesta a univerzity a o výsledkoch projektu.


Hlavné mesto zároveň na základe iniciatívy OZ Obchodná ulica a okolie a v spolupráci s majiteľmi prevádzok pripravilo na znižovanie nevkusnej reklamy na ulici publikáciu Nová Obchodná, sprievodcu pravidlami umiestnenia reklamných stavieb a informačných zariadení na Obchodnej ulici a v okolí, ktorá bola pokrstená 30. mája 2018.

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre