Bratislava chce rozšíriť možnosti testovania pre obyvateľov v zhoršujúcej sa pandemickej situácii


Videli sme v posledných dňoch pozitívne príklady z Trenčína, Nitry a Košíc a rovnako aj bratislavský magistrát spolu so starostami a starostkami mestských častí neustále hľadá spôsob, ako prispieť k zlepšeniu situácie v našom meste.

Situácia v Bratislave je v mnohých ohľadoch špecifická. Okrem vysokej hustoty obyvateľov je Bratislava aj mestom s najväčším mixom ľudí z celého Slovenska, do ktorého denne za pracovnými povinnosťami dochádzajú desaťtisíce ľudí z iných okresov a miest. Epidemiologická situácia v Bratislave teda o to viac závisí od situácie aj v iných častiach Slovenska. Urobiť plošné testovanie v Bratislave má zmysel vtedy, ak sa po pár dňoch alebo týždňoch nedostaneme do toho istého stavu ako pred ním. K tomu by však boli potrebné aj ďalšie opatrenia smerujúce k zníženiu mobility a tie už samosprávy nemajú plne vo svojich rukách a nemôžeme sa na ne spoliehať.

Aby sme dokázali pandémiu zvládať do času, kým bude zaočkovaných dostatok obyvateľov, čo bez pochýb potrvá ešte niekoľko mesiacov, musíme k riešeniu v Bratislave pristúpiť komplexnejšie. Rozhodli sme sa preto

· spustiť výrazne väčší počet trvalých mobilných odberových miest. Chceme aby testovanie v Bratislave bolo dlhodobo dostupnejšie, komfortnejšie a bez dlhého čakania. Okrem existujúcich 19 mobilných odberových miest preto potrebujeme zriadiť ešte ďalších 20-25 miest, aby sme umožnili otestovať sa raz za týždeň aspoň 100.000 ľuďom. Kľúčové je, aby tieto testovacie miesta mohol opakovane a pravidelne využívať každý vtedy, keď mu to vyhovuje a kedy to potrebuje

· využiť tieto mobilné odberové miesta aj na testovanie, ktoré bude potrebné pre otvorenie škôl

· Bratislavské samosprávy sú pripravené aj na plošné testovanie, pokiaľ k nemu po dohode s vládou príde

Viaceré štúdie ukazujú, že pandémiu môže pomôcť zvládnuť práve dlhodobé pravidelné testovanie. Realita bežného života zároveň ukazuje, že Bratislavčania sa testovať chcú, odrádza ich skôr dlhé čakanie a nedostupnosť testovania počas víkendov. Tieto prekážky

potrebujeme odstrániť a celý proces zjednodušiť. Sme presvedčení, že ak umožníme všetkým obyvateľkám a obyvateľom, ktorí to potrebujú, testovať sa jednoducho a komfortne aspoň raz za týždeň, dobrovoľne sa testovať pôjdu a mohli by sme mať epidemiologickú situáciu v meste dlhodobo pod kontrolou. Nemusia sa samozrejme stále testovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky, pretože mnohí môžu pracovať z domu a svoje sociálne kontakty vedia úplne obmedziť, ale sú medzi nami takí, ktorí do práce musia chodiť a denne sa pohybujú v rizikovom prostredí. A práve týmto ľuďom by sme chceli možnosť pravidelného bezplatného testovania poskytnúť.

Za všetky bratislavské samosprávy sme sa obrátili na ministerstvo zdravotníctva so žiadosťou, aby ministerstvo čím skôr spustilo ďalšiu výzvu na zriaďovanie mobilných odberných miest (MOM). Je však potrebné zmeniť doterajšie podmienky výzvy tak, aby jeden subjekt mohol prevádzkovať v Bratislave viac MOM, ako iba jedno. Dnes môže jeden subjekt prevádzkovať jedno MOM v celej Bratislave a my navrhujeme, aby mohol v prípade záujmu prevádzkovať jedno MOM v každej mestskej časti.

Zároveň sme presvedčení, že je nutné aby testy mohli vykonávať aj medici bez prítomnosti zdravotníka (sestra, lekár, záchranár), nakoľko kapacity zdravotníkov sú už teraz na hrane dostupnosti a ich prítomnosť je dnes nevyhnutná v nemocniciach.

Na ministerstvo zdravotníctva budeme apelovať, aby tieto miesta boli otvorené aj počas víkendov a aspoň 10 hodín každý pracovný deň, aby ich mohol využiť každý v čase, kedy mu to vyhovuje a kedy to potrebuje, a to aj počas víkendov. Zároveň navrhujeme, aby sa trvanie jedného zriadeného MOM predĺžilo z 30 dní na 60.

Mesto spolu s mestskými časťami a s RÚVZ už dnes pripravuje zoznam priestorov, ktoré zadarmo poskytne tým, ktorí na základe výzvy ministerstva zdravotníctva zriadia nové MOMky. Niektoré z MOMiek chceme zriadiť aj v priestoroch samospráv a v mestských podnikoch, aby sme zároveň pravidelne testovali všetkých našich zamestnancov v prvej línii a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu – vodičov MHD, pracovníkov BVS, mestskej polície a ďalších.

Kým nezaočkujeme aspoň 70-80 % obyvateľov Bratislavy, čo pri najlepšom procese a maximálnom úsilí všetkých potrvá ešte niekoľko mesiacov, bude dôležitá dostupnosť testovania. Chceme preto vyvinúť maximálne úsilie, aby sme ľudí nielen vyzývali k zodpovednosti ale aby sme im zodpovedné správanie čo najviac umožnili. Preto považujeme našu žiadosť ministerstvu zdravotníctva o zriadenie nových MOMiek za mimoriadne dôležitú.

Súvisiaci obsah

Komentáre