Bratislava je opäť viac otvorená verejnosti


Princíp otvorených dát je jednoduchý, zverejnime dáta v strojovo čitateľnom a spracovateľnom formáte a nechajme ľudí – firmy – občianske združenia,  nech z nich vyťažia maximum informácií.

 

Momentálne sme pre verejnosť na portáli sprístupnili viac ako 370 datasetov s 522 dátovými zdrojmi, ktoré pochádzajú z magistrátu, mestských organizácií, ale aj zo stránok Štatistického úradu SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva vnútra SR a mnohých ďalších ministerstiev a iných orgánov verejnej moci. V rámci mestských organizácií sa do zverejňovania zapojili napríklad Mestská polícia, Bratislava Tourist Board, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Dopravný podnik Bratislava či Mestské lesy. Ich spoločnou črtou je, že tvoria a poskytujú dáta o Bratislave.

 

K najzaujímavejším poskytnutým dátam určite patria dáta od mestskej polície, ktoré obsahujú priestupky lokalizované až na ulicu. Ich kombináciou a vizualizáciou s poskytnutou vrstvou z pilotnej pocitovej mapy môžu byť spracované zaujímavé informácie.

 

Pre tvorcov inovatívnych aplikácií budú určite výnimočné priestorové dáta z nášho oddelenia o cestách, námestiach, chodníkoch či budovách, prípadne o električkových alebo trolejbusových tratiach. Ich kombinácia s dátami z registra adries alebo vrstvou zobrazujúcu stromy či obyvateľov v základných sídelných jednotkách môže pomôcť verejnosti zreálniť informácie o tom, kde je ako hustá zástavba, koľko ľudí tam má trvalý pobyt a aká je tam cestná či chodníková vybavenosť.

 

Občania a návštevníci Bratislavy môžu v centre mesta využívať bezplatne Wi-Fi pripojenie na internet. Koľko je užívateľov tejto služby, koľkí sú noví a koľkí sa k jej používaniu vracajú, v akých lokalitách, aká je dĺžka ich pripojenia či aký prehliadač používajú, je tiež súčasťou open data portálu.

 

Bratislava sa týmto krokom stáva trendsetterom medzi samosprávami v oblasti otvorených dát a určite týmto nekončíme. Chystáme ešte podrobnejšie dáta o financovaní Bratislavy, územnom plánovaní, odpadovej politike. Z útvaru hlavnej architektky zasa dáta zverejňujúce informácie o hodnotení dopadov extrémnych horúčav a intenzívnych zrážok ako najčastejších prejavov zmeny klímy.

Súvisiaci obsah

Komentáre